KYS perusti Suomen ensimmäisen täyden palvelun rankakeskuksen

Kuopion yliopistolliseen sairaalaan (KYS) avattiin vuoden alussa Suomen ensimmäinen täyden palvelun rankakeskus, jossa voidaan hoitaa selkärankaan liittyvät sairaudet kallonpohjasta häntäluun kärkeen, kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina. Rankakeskuksessa toimivat rangan hoitoon osallistuvat erikoisalat, muun muassa fysiatria, neurokirurgia ja ortopedia.

Moniammatillinen tiimi työskentelee ilman raja-aitoja, joka mahdollistaa yhteistyön kautta potilaiden mahdollisimman tehokkaan, joustavan ja oikea-aikaisen hoitamisen. Toiminnan ydinalueita ovat potilaiden hoidon lisäksi selkäsairauksien hoidon kehittäminen ja kansainvälisesti laadukas tieteellinen tutkimus. Rankakeskuksessa järjestetään myös rangan alueen koulutusta ja opetusta kaikille terveydenhuollon ammattilaisille perusterveydenhuollosta aina rangan suppean erityisosaamisen erikoislääkäreihin.

Tavoitteenamme on tarjota potilaillemme kansainvälisesti korkeatasoista ja oikea-aikaista hoitoa turvaten ja parantaen heidän toimintakykyään parhaalla mahdollisella tavalla. Hoidossamme potilaat ovat rangan huippuammattilaisten osaavissa ja turvallisissa käsissä kotoa kotiin. Jatkossa kaikki rankaan liittyvät lähetteet (poikkeuksena päivystyslähetteet) ohjataan Rankakeskukseen yksikkökoodille 3963, josta ne ohjataan eri erikoisaloille.

Yhteystiedot

Janne Pesonen
apulaisylilääkäri, fysiatrian vastuulääkäri
p. 0447179703

Ville Leinonen
ylilääkäri, rankakirurgian vastuulääkäri
p. 0447172303

Lähetteet rankakeskukselle

Kaikki kaula- ja selkärankaa koskevat lähetteet (pois lukien päivystyslähetteet) ohjataan
Rankakeskukseen yksikkökoodilla 3963