Lastentautien palvelut

Sairaalassaoloaika on lapselle ja nuorelle mieleenpainuva ja merkittävä tapahtuma elämässä. Hoitoajan pituudesta riippumatta viihtymisellä ja ajankululla on sairaudenkin aikana suuri merkitys toipumiselle ja sille, millainen muistikuva sairaalassaolosta ja siellä annetusta hoidosta lapselle ja heidän perheilleen jää.

KYSin lastentautien palvelut tarjoavat potilailleen laadukasta hoitoa, joka ottaa huomioon lapsipotilaiden ja perheiden erityistarpeet.

Moniammatillisella henkilökunnalla on erityisosaamista lasten ja nuorten sairauksien tutkimiseen, toteamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen. Lastentautien palvelut hoitavat myös niitä lapsipotilaita, jotka sairautensa vuoksi tarvitsevat yliopistosairaalan erityisosaamista.