Sairaalassa

Eri syövät käyttäytyvät täysin toisistaan poikkeavasti. Samasta elimestäkin lähtöisin olevat syövät käyttäytyvät kunkin lapsen kohdalla eri tavoin. Kaikki lapset eivät käy läpi samoja hoitoja, vaan hoitomuodot ja niiden yhdistelmät vaihtelevat jo tautikohtaisesti ja tapauskohtaisesti.

Lapsen sairastuessa syöpään hoidon onnistuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä vanhempien ja moniammatillisen työryhmän kanssa.