Hoidon porrastus

Hoito lasten veri- ja syöpätautien osastolla

Kaikki KYSin miljoonapiirin alueella todetut syöpäsairaudet lähetetään KYSiin taudin diagnostiikkaa ja taudin levinneisyysselvittelyjä varten. Yliopistollisessa sairaalassa tapahtuvat hoidon suunnittelu ja aloitus. Lisäksi pitkäkestoisista sytostaattihoidoista suurin osa toteutetaan yliopistosairaalassa.

A-ja B-hemofiliapotilaiden diagnosointi, korvaushoidon suunnittelu sekä leikkaushoidon suunnittelu ja toteutus on keskitetty Suomessa yliopistollisiin sairaaloihin. Muiden sairauksien osalta hemofiliapotilaat voivat asioida omassa keskussairaalassaan.

Päiväsairaala

Päiväsairaala toimii joka päivä osaston yhteydessä. Arkisin päiväsairaalan vastaanottoa hoitavat lääkäri ja nimetyt sairaanhoitajat. Toimenpidepäivät ovat tiistai ja torstai. Toimenpiteet tehdään nukutuksessa anestesialääkärin valvonnassa.

Kun lapsella on vastaanoton tai polikliininen hoidon tarve, saapuu hän päiväsairaalaan sovitusti. Lääkärin määräämät tutkimukset varataan jo etukäteen. Vastaanotolla otetaan verikokeita, annetaan lääkehoitoja, ohjataan ja tuetaan lasta sekä perhettä, päivitetään hoitosuunnitelma ja kirjataan tapahtuneet toiminnat.

Puhelinpalvelu on osa päiväsairaalan toimintaa. Lapsen koko hoitotapahtuman aikana tarvittaessa varataan jatkohoito- ja tutkimusaikoja alueen keskussairaaloihin ja muihin jatkohoitopaikkoihin.

Yhteistyö muiden osastojen kanssa

Syöpää sairastava lapsi voi hoitotapahtumansa aikana käydä useissa KYSin eri yksiköissä. Lapsen hoitoon kuuluvia tukipalveluja tuottavat mm. laboratoriot, röntgenyksiköt, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikkö, kliinisen neurofysiologian yksikkö ja kuulokeskus. Lapsen tarvitsemaa erikoissairaanhoitoa antavat hoitavan osaston lisäksi mm. lasten ja nuorten osasto, leikkausyksiköt, vastasyntyneiden teho-osasto ( <1-vuotiaat ), tehohoidon osasto, keskusheräämö, lasten psykiatriset sekä lastenneurologiset yksiköt.

KYSin alueen keskus- ja alusairaalat

Jokaisessa KYSin alueen keskussairaalassa on syöpälasten hoidosta vastaava työryhmä (lääkäri-hoitaja). Heidän kanssaan yhteistyössä neuvotellaan, miten potilaan hoito ja kontrollit voidaan toteuttaa niin, että lapselle ja perheelle aiheutuisi mahdollisimman vähän turhaa rasitusta (esim. pitkät matkat yliopistosairaalaan). Alkuvaiheen hoitoa lukuun ottamatta keskussairaaloissa voidaan toteuttaa osa sytostaattihoidosta (ns. polikliinisesti annettavat sytostaatit), ennalta sovitut verensiirrot ja verikoekontrollit. Niin kauan kun lapsella on keskuslaskimokatetri/-portti, toteutetaan antibioottihoito ja muu sepsis-infektioiden vaatima tukihoito yliopistollisessa sairaalassa, jotta turvataan mahdollisesti tarvittavan tehohoidon ja mm. verituotteiden saatavuus päivystyksellisesti. Kun lapsi on siirtynyt ylläpitosytostaattihoitoon ja hänellä ei ole enää vierasesineitä, voidaan antibioottihoito toteuttaa myös keskussairaalassa.

Alueen keskussairaalat

  • Jyväskylässä Keski-Suomen keskussairaala, Nova
  • Joensuussa Pohjois-Karjalan keskussairaala
  • Mikkelin keskussairaala
  • Savonlinnan keskussairaala

Aluesairaalat

  • Iisalmen aluesairaala
  • Varkauden aluesairaala
  • Pieksämäen aluesairaala