Palliatiivinen hoito ja saattohoito

Lasten ja nuorten yleisimpien syöpien paranemisennuste on hyvä. Erinomaisista hoitotuloksista huolimatta lapsia ja nuoria menehtyy syöpään. Saattohoitopäätös on lääketieteellinen päätös siitä, että lapsen tai nuoren hoidossa siirrytään aktiivisesta, parantavasta hoidosta palliatiiviseen eli oireenmukaiseen hoitoon. Päätös tarkoittaa sitä, että kaikki mahdollisuudet parantaviin hoitoihin on harkittu tarkkaan ja todettu, ettei tautiin ole parantavaa hoitoa. Hoitava lääkäri vastaa hoitopäätöksistä. Hoitopäätöksien täytyy myös perustua lapsen tai nuoren sekä perheen toiveisiin ja tarpeisiin. Omaisten ja läheisten kanssa neuvotellaan ja sovitut päätökset kirjataan hoitokertomukseen.

Lapsen hoito jatkuu, mutta sen tavoite on muuttunut hyvän elämänlaadun ylläpitämiseen koko lapsen loppuelämän ajaksi. Saattohoito pyritään järjestämään lapsen ja perheen tarpeiden mukaisessa paikassa. Yleensä tämä lapsen kohdalla tarkoittaa kotia. Saattohoidossa olevan lapsen pitäisi saada olla kotona niin pitkään kuin mahdollista. Kotisaattohoito mahdollistaa vanhempien, sisarusten ja muiden läheisten osallistumisen lapsen hoitoon. Koti ja läheiset ihmiset ympärillä vähentävät kaikkien pelkoa ja ahdistusta. Hyvän saattohoidon toteutumisessa edellytyksenä on huolellinen suunnittelu. Suunnittelussa tulee huomioida lapsen ja perheen fyysiset, emotionaaliset, sosiaaliset ja henkiset tarpeet.

Saattohoidosta kotona vastaa ensisijaisesti perusterveydenhuolto, jolle osastomme antaa ympärivuorokautista tukea hyvän hoidon toteuttamisessa. Henkilökunnan antama tuki ja apu käytännön asioissa on edellytys, että vanhemmat jaksavat hoitaa lastansa kotona. Vanhemmilla on aina mahdollisuus ottaa puhelimitse yhteyttä ja lapselle järjestetään sujuva pääsy takaisin vuodeosastolle tarvittaessa.