Tutkimus ja opetus

Neurokeskuksessa tehdään aktiivista, kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta eri aivosairauksista yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Neuroalojen tutkimusryhmissä annetaan tohtorikoulutusta yhteistyössä yliopiston kliinisen lääketieteen yksikön kanssa. Tutkimustyön kohteita ovat

Lääketieteen peruskoulutus ja erikoislääkärikoulutus

KYS Neurokeskus toteuttaa kliinisen neuro-opetuksen (neurologia, neurokirurgia, kliininen neurofysiologia) osana Itä-Suomen yliopiston lääketieteen peruskoulutusta. Neurokeskus kouluttaa neurologian ja neurokirurgian erikoislääkäreitä Itä-Suomen yliopiston erikoistumisohjeiden mukaisesti. Kaikilla erikoistuvilla on oma tutor ja suunnitelmallinen perehdytysjakso erikoistumisen alussa ja sen kuluessa. Neurologian klinikka on saanut erityismaininnan valtakunnallisessa erikoislääkärikoulutuksen auditoinnissa.

Yhteystiedot

Pekka Jäkälä
Neurokeskuksen johtaja, ylilääkäri, ma. professori
p. +358 44 717 9324

Reetta Kälviäinen
Neurologian professori, Epilepsiakeskuksen johtaja, ylilääkäri

Anne Koivisto
Neurologian ma. professori, ylilääkäri
http://www.uef.fi/en/web/neuro

Juha E Jääskeläinen
Neurokirurgian professori, ylilääkäri
p. +358 44 717 4660
www.kuopioneurosurgery.fi
www.uef.fi/ns

etunimi.sukunimi(at)kuh.fi