Psykiatria

KYS tarjoaa yksilöllistä ja asiantuntevaa psykiatrista tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Hoitoon tarvitaan aina lääkärin lähete, jonka voi saada esimerkiksi terveyskeskuksesta.

Aluksi selvitetään syitä potilaan oireiluun ja toimintakyvyn laskuun, minkä jälkeen laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Hoidon sisällöstä ja kuntoutuksen tavoitteista keskustellaan potilaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Useimmat potilaat hoidetaan avohoidossa, mutta tarvittaessa osastotutkimus ja -hoito on mahdollista. Käytettävissä on myös muiden erikoisalojen asiantuntemus esimerkiksi ravitsemuksen ja kivunhoidon suhteen.

Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti. Paras tulos saavutetaan usein hoitomuotoja yhdistämällä. Hoitomuotoja voivat olla

  • Yksilöterapia
  • Pari- ja perheterapia
  • Ryhmäterapia ja ryhmässä tapahtuva kuntoutus, kuten keskustelu- ja toiminnalliset ryhmät
  • Lääkehoito
  • Hoitoneuvottelut ja verkostokokoukset esimerkiksi jatkohoidosta vastaavien tahojen tai omaisten kanssa
  • Kotona tapahtuva tutkimus, hoito ja kuntoutus
  • Toimintaterapia
  • Fysioterapia
  • Tarpeen mukaan transkraniaalinen magneettistimulaatio ja aivojen sähköhoito

Lue lisää

Tietoa KYSistä

Ammattilaisille

Yhteystiedot

Heimo Viinamäki
ylilääkäri, Mielenterveyden ja hyvinvoinnin palvelukeskus
p. 017 172 970

Paula Ollonen
ylilääkäri, psykiatria
p. 044 717 9423

Saija Turpeinen
vs. ylihoitaja
p. 044 717 5250

Arja Piippo
hallintosihteeri
p. 017 173 545

Raili Rönkkö
hallintosihteeri
p. 017 172 956

etunimi.sukunimi@kuh.fi
(Sähköpostitse ei
keskustella potilasasioista)