Mielenterveys ja hyvinvointi

KYS tarjoaa yksilöllistä ja asiantuntevaa psykiatrista tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Hoitoon tarvitaan aina lääkärin lähete, jonka voi saada esimerkiksi terveyskeskuksesta.

Aluksi selvitetään syitä potilaan oireiluun ja toimintakyvyn laskuun, minkä jälkeen laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Hoidon sisällöstä ja kuntoutuksen tavoitteista keskustellaan potilaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Useimmat potilaat hoidetaan avohoidossa, mutta tarvittaessa osastotutkimus ja -hoito on mahdollista. Käytettävissä on myös muiden erikoisalojen asiantuntemus esimerkiksi ravitsemuksen ja kivunhoidon suhteen.

Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti. Paras tulos saavutetaan usein hoitomuotoja yhdistämällä. Hoitomuotoja voivat olla

  • Yksilöterapia
  • Pari- ja perheterapia
  • Ryhmäterapia ja ryhmässä tapahtuva kuntoutus, kuten keskustelu- ja toiminnalliset ryhmät
  • Lääkehoito
  • Hoitoneuvottelut ja verkostokokoukset esimerkiksi jatkohoidosta vastaavien tahojen tai omaisten kanssa
  • Kotona tapahtuva tutkimus, hoito ja kuntoutus
  • Toimintaterapia
  • Fysioterapia
  • Tarpeen mukaan transkraniaalinen magneettistimulaatio ja aivojen sähköhoito

Yhteystiedot

Paula Ollonen
Palvelukeskusjohtaja, ylilääkäri
Mielenterveyden ja hyvinvoinnin palvelukeskus
puh. 044 717 9423
Palvelukeskussihteeri p. 044 711 3320

Juha Haatainen
Osaamiskeskusjohtaja
puh. 044 717 8442
Osaamiskeskussihteeri
p. 044 717 4150 ja p. 044 717 8466

Saija Turpeinen
Ylihoitaja
p. 044 717 5250
Osaamiskeskussihteeri
p. 044 717 4150 ja p. 044 717 8466

etunimi.sukunimi(at)kuh.fi

(Sähköpostitse ei
keskustella potilasasioista)