Aikuispsykiatria

Aikuispsykiatrian avohoitopalveluja tarjoavat Kuopion psykiatrian keskus sekä Siilinjärven psykiatrinen poliklinikka, jossa tutkitaan ja hoidetaan pääasiassa Siilinjärven, Kaavin, Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Rautavaaran, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita.

Osastohoitoon tulee potilaita ympäri Suomen. Mielialahäiriöitä ja psykoosia hoidetaan Julkulan sairaalassa neljällä osastolla. Hoito ja kuntoutus jatkuu lähes aina avohoidossa. KYSissä on myös päihde-, yleissairaala- ja vanhuspsykiatriaan erikoistuneita poliklinikoita ja osastoja.

Päihdepsykiatria

Huumeriippuvuuteen liittyy usein psyykkisiä ongelmia, kuten ahdistuneisuutta, pelkotiloja ja epätodellisia kokemuksia. Päihdepsykiatria tarjoaa tutkimusta ja hoitoa huumeriippuvuuteen ja samanaikaiseen psyykkiseen oireiluun. Poliklinikalla on tutkimus- ja hoitokäyntejä. Osastolla tehdään muutaman viikon kestäviä vieroitushoitojaksoja, korvaushoitoarvioita ja psyykkisen tilanteen selvityksiä.

Yleissairaalapsykiatria

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka tarjoaa psyykkisten ongelmien tutkimusta ja hoitoa yliopistosairaalan muiden erikoisalojen potilaille. Yleissairaalapsykiatrian päiväosastolla tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joiden fyysiset ja psyykkiset ongelmat yhdessä haittaavat elämää sekä työ- ja toimintakykyä.

Vanhuspsykiatria

Vanhuspsykiatrian poliklinikka ja osasto vastaavat 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden mielenterveyden häiriöiden tutkimuksesta ja hoidosta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä. Tavoitteena on tarjota ikääntyneiden itsenäisyyttä ja psyykkistä toimintakykyä turvaavia mielenterveyspalveluita.

15D-elämänlaatukysely

Seuraamme ja kehitämme toimintamme laatua 15D-elämänlaatukyselyn avulla. Näin saamme potilasnäkökulmasta arvokasta tietoa sairauden sekä hoidon vaikutuksista terveyteen liittyvään elämänlaatuun. 15D-tulokset antavat monipuolista tietoa elämänlaadun eri osa-alueista sinulle sekä sinua hoitavalle hoitoyksikölle. Tiedon avulla voimme hoitaa potilaitamme entistä yksilöllisemmin ja kehittää toimintaamme asiakaslähtöisesti. Lue lisää 15D-elämänlaatukyselystä.

Lue lisää

Ammattilaisille

Yhteystiedot

Siilinjärven psykiatrian poliklinikka 3721
Viertotie 4, 71800 Siilinjärvi / PL 500, 70029 KYS
Avoinna ma–to klo 8–15.30, pe klo 8–15
p. 017 178 531
Fax 017 178 547

Päihdepsykiatrian poliklinikka 3706
Puijon sairaala, rak. 5, B-ovi 1.krs. / PL 100, 70029 KYS
Avoinna ma–pe klo 8–11 ja 12–15
p. 017 173 095
Fax 017 173 101

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka 3701
Puijon sairaala, rak. 5, 4-6,8 krs / PL 100, 70029 KYS
Avoinna ma–pe klo 8–16
p. 017 172 976 ma–pe klo 8–14
Fax 017 173 101

Vanhuspsykiatrian tiimi
Puijon sairaala, rak. 5, 2. krs / PL 100, 70029 KYS
Avoinna ma–pe klo 7.30–15
p. 017 172 935, ma–pe klo 8–15

Akuuttiosasto 2712
Julkulan sairaala, rak. JA1, 1. krs.
Kanslia p. 017 175 366
Henkilökunta p. 017 175 231
Potilaat p. 017 175 222

Mielialahäiriöiden hoito-osasto 2717
Julkulan sairaala, rak. JA3, 2. krs.
Kanslia p. 017 175 182
Henkilökunta p. 017 175 174
Potilaat p. 017 175 184

Psykoosiosasto 1 / 2716
Julkulan sairaala, rak. JA3, 1. krs.
Kanslia p. 017 175 216
Henkilökunta p. 017 175 234
Potilaat p. 017 175 249

Psykoosiosasto 2 / 2718
Julkulan sairaala, rak. JA1, 2. krs.
Kanslia p. 017 175 214
Henkilökunta p. 017 175 236
Potilaat p. 017 175 296

Päihdepsykiatrian osasto 2706
Julkulan sairaala, rak. JA1, 3. krs.
Henkilökunta p. 017 175 101 / 017 175 102
Potilaat p. 017 175 112
Fax 017 175 111

Vanhuspsykiatrian osasto 2705
Julkulan sairaala, rak. JA3, 3. krs.
Kanslia p. 017 175 246
Henkilökunta p. 017 175 240
Potilaat p. 017 175 230

Yleissairaalapsykiatrian päiväosasto 2703
Puijon sairaala, rak. 5, 3. krs
Kanslia p. 017 172 964

Osastojen vierailukäytännöt kannattaa selvittää erikseen puhelimitse. Päihdepsykiatrian osastolla ei ole vierailu-mahdollisuutta, mutta läheiset voivat osallistua hoitoneuvotteluun.

Aikuispsykiatrian hallinto
Juha Haatainen
va. osastonylilääkäri
p. 044 717 8442

Hallintosihteeri
p. 044 717 5201 / 044 717 8466