Aikuispsykiatria

Aikuispsykiatrian avohoitopalveluja tarjoavat Kuopion psykiatrian keskus sekä Siilinjärven psykiatrinen poliklinikka, jossa tutkitaan ja hoidetaan pääasiassa Siilinjärven, Kaavin, Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Rautavaaran, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita.

Osastohoitoon tulee potilaita ympäri Suomen. Mielialahäiriöitä ja psykoosia hoidetaan Julkulan sairaalassa neljällä osastolla. Hoito ja kuntoutus jatkuu lähes aina avohoidossa. KYSissä on myös päihde- ja yleissairaalapsykiatriaan erikoistuneita poliklinikoita ja osastoja.

Päihdepsykiatria

Huumeriippuvuuteen liittyy usein psyykkisiä ongelmia, kuten ahdistuneisuutta, pelkotiloja ja epätodellisia kokemuksia. Päihdepsykiatria tarjoaa tutkimusta ja hoitoa huumeriippuvuuteen ja samanaikaiseen psyykkiseen oireiluun. Poliklinikalla on tutkimus- ja hoitokäyntejä. Osastolla tehdään muutaman viikon kestäviä vieroitushoitojaksoja, korvaushoitoarvioita ja psyykkisen tilanteen selvityksiä.

Yleissairaalapsykiatria

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka tarjoaa psyykkisten ongelmien tutkimusta ja hoitoa yliopistosairaalan muiden erikoisalojen potilaille.

Seuraamme hoidon vaikuttavuutta

Mielenterveys ja hyvinvointi -palvelukeskuksessa on otettu käyttöön potilaan hoidon vaikuttavuuden seurantajärjestelmä, mikä sisältää potilaan sähköiset Omavointikyselyt. Seurantajärjestelmä on käytössä kaikilla aikuispsykiatrian poliklinikoilla ja osastoilla. Omavointikyselyihin vastaamalla välität hoidon suunnittelun ja seurannan kannalta oleelliset esitiedot ja vointikyselyt (LS-elämäntyytyväisyys, HS-suhtautuminen tulevaisuuteen, BDI-masennusoireiden arvio, 15D-elämänlaatu, Audit –alkoholin käyttö) hoitavaan yksikköön jo ennen vastaanottokäyntiä. Osastohoidossa vastaat vointikyselyihin hoitojakson aikana. Seurantajärjestelmästä saamme tietoa hoidon vaikuttavuudesta, minkä avulla seuraamme ja edelleen kehitämme hoidon laatua. Omavoinnin kautta voit antaa palautetta hoitokokemuksesta hoitojakson päättyessä.

Yhteystiedot

Siilinjärven psykiatrian poliklinikka 3721
Viertotie 4, 71800 Siilinjärvi / PL 500, 70029 KYS
Avoinna ma–to klo 8–15.30, pe klo 8–15
p. 017 178 531
Fax 017 178 547

Päihdepsykiatrian poliklinikka 3706
Puijon sairaala, rak. 5, B-ovi 1.krs. / PL 100, 70029 KYS
Avoinna ma–pe klo 8–11 ja 12–15
p. 017 173 095
Fax 017 173 101

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka 3701
Puijon sairaala, rak. 5, 4-6,8 krs / PL 100, 70029 KYS
Avoinna ma–pe klo 8–16
p. 017 172 976 ma–pe klo 8–14
Fax 017 173 101

Vanhuspsykiatrian tiimi
Puijon sairaala, rak. 5, 2. krs / PL 100, 70029 KYS
Avoinna ma–pe klo 7.30–15
p. 017 172 935, ma–pe klo 8–15

Akuuttiosasto 2712
Julkulan sairaala, rak. JA1, 1. krs.
Kanslia p. 017 175 366
Henkilökunta p. 017 175 231
Potilaat p. 017 175 222

Mielialahäiriöiden hoito-osasto 2717
Julkulan sairaala, rak. JA3, 2. krs.
Kanslia p. 017 175 182
Henkilökunta p. 017 175 174
Potilaat p. 017 175 184

Psykoosiosasto 1 / 2716
Julkulan sairaala, rak. JA3, 1. krs.
Kanslia p. 017 175 216
Henkilökunta p. 017 175 234
Potilaat p. 017 175 249

Psykoosiosasto 2 / 2718
Julkulan sairaala, rak. JA1, 2. krs.
Henkilökunta p. 044 717 5236
Potilaat p. 017 175 296

Päihdepsykiatrian osasto 2706
Julkulan sairaala, rak. JA1, 3. krs.
Henkilökunta p. 044 717 5102
Potilaat p. 017 175 112
Fax 017 175 111

Osastojen vierailukäytännöt kannattaa selvittää erikseen puhelimitse.

Aikuispsykiatrian hallinto
Juha Haatainen
va. osastonylilääkäri
p. 044 717 8442

Osaamiskeskussihteeri
p. 044 717 8466