Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatria tarjoaa avohoitoa 14–19-vuotiaille ja osastohoitoa 14–18-vuotiaille nuorille, joilla on vakavia psyykkisiä ongelmia ja usein myös heikentynyt toimintakyky. Yleisiä psyykkisiä ongelmia ovat vakava masennus, itsetuhoisuus, ahdistuneisuus, syömishäiriö, todellisuudentajun heikentyminen sekä vakavat neuropsykiatriset pulmat ja psyykkiset traumat.

Hoitomuotoja ovat yksilö-, ryhmä-, perhe- ja verkostoterapia ja lääkehoito. Nuoren ja perheen motivaatio ja sitoutuminen vaikuttavat olennaisesti hoidon tulokseen.

Tutkimukseen ja hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä, ja hoito toteutetaan tarvittaessa osastojen ja poliklinikoiden tiiviissä yhteistyössä.

Avo- ja osastohoito

Nuorisopsykiatrian avohoitoyksiköt sijaitsevat Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Alavan poliklinikan yhteydessä toimii välimaaston työryhmä, josta tehdään myös kotikäyntejä.

Osastohoitoa tarvitaan vakavissa akuuteissa psyykkisissä kriiseissä ja vaativissa psyykkisen tilan tutkimuksissa.

Nuorisopsykiatrian osastoilla tutkitaan nuoren psyykkinen vointi, sosiaalinen tilanne, toimintakyky ja tarvittaessa fyysinen vointi. Kaksi nuorisopsykiatrian osastoa ja sairaalakoulu ovat Julkulan sairaalassa.

16D-elämänlaatukysely

Seuraamme ja kehitämme toimintamme laatua 16D-elämänlaatukyselyn avulla. 16D-tulokset antavat monipuolista tietoa elämänlaadun eri osa-alueista sinulle sekä sinua hoitavalle hoitoyksikölle. Tiedon avulla voimme hoitaa potilaitamme entistä yksilöllisemmin ja kehittää toimintaamme asiakaslähtöisesti. Tuloksista saamme myös arvokasta tietoa potilasnäkökulmasta sairauden sekä hoidon vaikutuksista terveyteen liittyvän elämänlaatuun.

Ammattilaisille

Yhteystiedot

Nuorisopsykiatrian poliklinikat
Avoinna ma–to 8–16 ja pe 8–15

Kuopio, vastaanottotoiminta ja nuorten tehostettu avohoito ja kuntoutus
Alavan sairaala, Kaartokatu 9, rak. B2, ovi 7, 3.–5. krs, 70620 Kuopio
p. 017 172 996 osastonsihteeri

Siilinjärvi, vastaanottotoiminta
Viertotie 4, 71800 Siilinjärvi
p. 017 178 545 osastonsihteeri

Nuorisopsykiatrian akuuttiosasto 2740
Julkulan sairaala, rak. JA3, 4. krs.
Hoitajien kanslia p. 017 175 332

Nuorisopsykiatrian tutkimus- ja hoito-osasto 2704
Julkulan sairaala, rak. JA1, 4. krs.
Hoitajien kanslia p. 017 175 372

Hallinto
Tommi Tolmunen
ylilääkäri
p. 044 717 2994

Tarja Koskinen
ylilääkäri
p. 044 717 5172

osaamiskeskussihteeri
p. 017 173 545