Sydämen kuvantaminen

Sydänsairauksia voidaan diagnosoida yhä tarkemmin nykyaikaisilla kuvantamismenetelmillä. Sydänkeskus tekee tiivistä yhteistyötä KYSin Kuvantamiskeskuksen kanssa. Vuosittain sydänpotilaillemme tehdään lähes 500 sydämen magneettikuvausta, noin 500 isotooppikuvausta sekä 350 sydämen tietokonetomografiatutkimusta.

Sydämen kuvantamisen menetelmät soveltuvat yhä vaativampien sydänsairauksien diagnosointiin. KYSissä sepelvaltimotaudin tutkimisessa käytetään uutta huippumodernia radiovesiperfuusiomenetelmää, jolla sydänlihaksen hapen puute voidaan laskea tarkasti ja paikantaa tietyn sepelvaltimohaaran alueelle. Tätä tietoa voidaan hyödyntää katetri- ja leikkaushoitoja suunniteltaessa. Vastaava menetelmä on käytössä KYSin lisäksi Suomessa ainoastaan Turun yliopistollisessa sairaalassa.