Tutkimus, opetus ja kehittäminen

Sydänsairauksien hoidon laatua ja tuloksellisuutta mitataan meillä erilaisin menetelmin. Potilailta kerättävää tietoa kartoitamme muun muassa elämänlaatukyselyn sekä potilaspalautteiden avulla.

Hoidon vaikuttavuutta mitataan 15D-elämänlaatumittarilla. Mittaus toteutetaan lähtötilanteessa ennen hoitoa ja 6–12 kuukauden kuluttua hoidosta.

Seuraamme myös toimenpiteiden ja leikkausten määrää ja kestoa, hoitoon pääsyä, hoitoon liittyviä kustannuksia sekä hoidosta johtuvia komplikaatioita. Kehitämme palveluidemme laadun seurantaa, jotta se olisi myös paremmin vertailtavissa.

Tutkimus

KYS Sydänkeskuksessa tehdään merkittävää tutkimustyötä. Erityisosaamistamme on muun muassa geenihoito sepelvaltimotaudissa. Tutkimus on osa Suomen Akatemian Kardiovaskulaaristen ja Metabolisten tautien huippuyksikön tutkimusohjelmaa. Sille on saatu lähes 6 miljoonan euron EU -rahoitus.

Toinen merkittävä tutkimusalueemme on sepelvaltimoahtaumien hoito ns. nanotekniikalla. Myös se on EU-rahoitteinen tutkimushanke. Muita tutkimusalueita ovat rytmihäiriöiden hoito, sydämen vajaatoiminnan diagnostiikka ja hoito sekä hoidon kustannusvaikuttavuus.

Sydänkeskuksen tutkimusprojekteja koordinoi tutkimushoitaja Lari Kujanen, lari.kujanen@kuh.fi /  p. 044 717 5873.

Erikoislääkärikoulutus

Sydänkeskuksessa voi erikoistua kardiologian, sydän- ja rintaelinkirurgian ja verisuonikirurgian erikoislääkäriksi. Yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa toteutettavan koulutuksen vastuuhenkilöt sydänkeskuksessa ovat professori Juha Hartikainen (kardiologia), ylilääkäri Mikko Hippeläinen (sydän- ja rintaelinkirurgia) ja ylilääkäri Kimmo Mäkinen (verisuonikirurgia).

Hoitotyön opetus

Sydänkeskus tarjoaa monipuolisen ja haasteellisen työ- ja oppimisympäristön terveysalan opiskelijoille. Opiskelijat ovat tärkein kohderyhmä, kun sydänkeskukseen rekrytoidaan uutta osaavaa työvoimaa.

Tule mukaan kehitystyöhön

Sydänkeskus on mukana Terveyskylä.fi -verkkopalveluhankkeessa kehittämässä Sydäntaloa ja erityisesti sen alle rakennettavaa Sydämen vajaatoimintataloa. Sähköisten terveyspalvelujen kehittäminen tapahtuu yhteistyössä potilaiden, heidän omaisten sekä kaikkien hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.

Tarvitsemme mukaan joukkoomme sekä potilaiden edustajia sekä ammattilaisia ideoimaan sekä testaamaan virtuaalisia terveyspalveluja. Mikäli olette kiinnostuneet osallistumaan tähän kehitystyöhön, voitte olla yhteydessä projektikoordinaattoriin, katja.soininen@kuh.fi.