Raskausaika

Raskausajan hoidon tarkoituksena on varmistaa äidin ja sikiön hyvinvointi. Naisten poliklinikka on erikoistunut riskiraskauksien hoitoon sekä sikiötutkimuksiin.

Puoliso tai tukihenkilö saa olla mukana tutkimuksissa. Toivomme, että lapset eivät ole mukana poliklinikkakäynnillä.

Poliklinikkakäynnillä voidaan tarpeen mukaan suunnitella synnytyksen jälkeistä aikaa esimerkiksi laatimalla imetyssuunnitelma.

Raskauden keston määrittäminen

Raskauden kesto voidaan määrittää viimeisten kuukautisten alkamispäivästä, jos kuukautiskierto on säännöllinen. Raskauden kesto määritetään täysinä viikkoina ja päivinä. Kuukautiskierron ollessa epäsäännöllinen tai varhaisraskauden verisen vuodon yhteydessä raskauden kesto kannattaa määrittää varhaisraskauden ultraäänitutkimuksessa H7-9 seutuvilla. Tarvittaessa laskettu aika muutetaan, jos kuukautiskierto ja ultraäänitutkimus heittävät ≥ 5 päivää. Oman neuvolan kautta ohjataan joko alkuraskauden tai raskausviikkojen 11-13 välillä tehtävään ultraäänitutkimukseen.

Kunnat ovat velvollisia tarjoamaan raskaana oleville seuraavat seulonnat:

Varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus
Tehdään raskausviikolla 10+0−13+6.

Kromosomipoikkeavuuksien seulonta
Kromosomipoikkeavuuksien seulonta toteutetaan ensisijaisesti varhaisraskauden yhdistelmäseulonnalla, mikä sisältää verinäytteen raskausviikolla 9+0−11+6 ja niskaturvotuksen mittauksen yleisen ultraäänitutkimuksen yhteydessä raskausviikolla 11+0–13+6.

Seulonta voidaan toteuttaa myös vaihtoehtoisesti toisen raskauskolmanneksen (keskiraskauden) seerumiseulonnalla (verinäyte) raskausviikolla 15+0−16+6.

Ultraäänitutkimus vaikeiden rakennepoikkeavuuksien selvittämiseksi tehdään raskausviikolla 18+0−21+6 tai raskausviikon 24+0 jälkeen. Rakenneultraääneen osallistuvat lähes kaikki raskaana olevat KYSin alueella. Sikiöseulontojen keskittäminen ja laadunseuranta ovat oleellisesti parantaneet sikiön rakennevikojen löytymistä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja tuoreessa tutkimuksessa sikiöiden rakenneseulonta oli sairaalassamme valtakunnallisesti Suomen kärkeä.

Kätilön tekemät seulontatutkimukset ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia. Jos seulontatutkimuksen suorittaa lääkäri, siitä veloitetaan poliklinikkamaksu. Sikiöseulontatutkimuksia ovat ultraäänitutkimukset, äidin verinäytteestä määritettävät merkkiaineet sekä näiden yhdistelmät. Poikkeava seulontatesti ei merkitse sikiön sairautta, vaan sikiöpoikkeavuuden kohonnutta riskiä. Normaali seulontatulos ei takaa tervettä lasta.

Valtaosa jatkotutkimuksiin osallistuvista saa kuulla helpottavan tiedon siitä, että sikiöllä ei ole Downin oireyhtymää eikä 18- tai 13-trisomiaa.

Tutkimukset ja seuranta naisten poliklinikalla

KYSissä tutkimme ja hoidamme raskaana olevia naisia, joiden raskaudessa on häiriöitä eli komplikaatioita tai joiden perussairaus edellyttää seurantaa erikoissairaanhoidossa.

Kun lääkäri tai neuvolan terveydenhoitaja havaitsee raskaudessa jotakin poikkeavaa, jonka selvittelyyn tarvitaan erikoissairaanhoidon asiantuntemusta, hän tekee sähköisen tai kirjallisen lähetteen naisten poliklinikalle

Poliklinikan erikoislääkäri käsittelee lähetteen ja arvioi, onko tutkimus tai hoito syytä aloittaa äitiyspoliklinikalla. Mikäli hän päättää kutsua potilaan poliklinikalle, tehdään ajanvaraus ja ilmoitetaan vastaanottoaika potilaalle kirjeitse. Joskus vastaanottoaika ilmoitetaan puhelimitse tai tekstiviestillä.

Tavallisimpia syitä, jolloin raskaana oleva potilas lähetetään äitiyspoliklinikalle:

Yhteystiedot

Naisten poliklinikka 3304
Puijon sairaala, Kaarisairaala, K, 1. krs
Avoinna 7.30–15.30
Hoitajat, naistentaudit,
p. 044 717 2738,
soittoaika ma–pe klo 7.30-8.30

Sihteerit p. 017 172 712,
soittoaika ma–pe klo 8–11

Kätilöt, äitiyshuolto,
p. 044 717 2704,
soittoaika ma-pe 7.30–12

Lapsettomuushoitajat,
p. 017 172 718,
soittoaika ma-to 12.30–14.30,
pe 12.30–13.30
(1.6.–31.7. ma-pe 12.30–13.30)

Naisten akuuttikeskus (Os. 2303)
Puijon sairaala, Kaarisairaala, K, 2. krs.
p. 017 172 361 / 017 173 817

Naisten osasto 2304
Puijon sairaala, Pääsairaala, C, 6.krs
p. 017 172 334, synnyttäneet
Vierailuaika 10.00–19.30
p. 017 172 345, gynekologia
Vierailuaika klo 9–20