Synnytyspelko

Vaikeasta synnytyspelosta kärsii 6–10 prosenttia raskaana olevista naisista. Ensisynnyttäjien pelot ja jännittäminen liittyvät paljolti kipuun ja siihen, että ei etukäteen tiedä, miltä synnytyskipu ja supistukset sekä ponnistaminen tuntuvat. Myös repeämisen pelko on ensisynnyttäjillä tavallista.

Uudelleensynnyttäjien pelot liittyvät useimmiten aiempiin huonoihin kokemuksiin ja niiden mahdolliseen toistumiseen. Synnytyksen kontrolloimattomuus ja se, että ei ehkä kykene hallitsemaan itseään ja synnytyksen kulkua, voi olla ahdistavaa.

KYSin naisten poliklinikalla toimii niin sanottu synnytyspelkopoliklinikka (SYPE), jossa synnyttäjällä on mahdollisuus keskustella synnytykseen liittyvistä peloista. Potilas ohjataan lähetteen perusteella joko äitiyspoliklinikan lääkärin tai pelkopoliklinikan asiantuntijakätilön vastaanotolle.

Pelkojen käsittely aloitetaan jo neuvolassa ja tarvittaessa odottaja ohjataan äitiyspoliklinikalla noin 30. raskausviikolla.

Pelkopoliklinikalla

Äitiyspoliklinikan pelkopoliklinikalla työskentelee synnytyksen hoidon asiantuntijakätilöitä. Synnyttäjällä on mahdollisuus keskustella kätilön kanssa synnytykseen liittyvistä peloista. Uudelleensynnyttäjä voi käydä läpi aiempaan synnytykseen liittyviä pelkojaan.

Tavoitteena on mahdollistaa pelkäävälle äidille myönteisen synnytyskokemus käsittelemällä hänen pelkojaan ja antamalla realistista tietoa synnytyksestä ja kivunlievityksestä.

Tarvittaessa kätilö varaa ajan lääkärin vastaanotolle noin 36.–37. raskausviikolle. Tällä lääkärikäynnillä tehdään päätökset tulevan synnytyksen tavasta.

Äitiyspoliklinikan kätilöt ja lääkärit keskustelevat tarvittaessa potilaiden kanssa synnytykseen liittyvistä peloista myös tavallisella äitiyspoliklinikkakäynnillä.

Lääkärin vastaanotolla

  • keskustellaan pelon syistä
  • selvitetään raskauden tila ja alatiesynnytyksen lääketieteelliset mahdollisuudet
  • suunnitellaan synnytystapa yksilöllisesti potilaan tilanteen mukaan