Syöpäkeskus

Joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään. Syöpäsairauksien ennuste on kuitenkin parantunut huomattavasti. Nykyisin jopa kaksi kolmannesta sairastuneista voidaan parantaa.

Syöpä voidaan hoitaa usein leikkaamalla. Mikäli tarvitaan muita hoitoja, potilas siirtyy KYSin Syöpäkeskukseen lähetteellä KYSin toisesta yksiköstä, avoterveydenhuollosta tai toisesta sairaalasta. Syöpäkeskuksessa hoidetaan pääasiassa KYSin erityisvastuualueen potilaita, mutta myös muualta Suomesta ja ulkomailta tulevia potilaita.

Ensimmäinen käynti Syöpäkeskuksessa on usein syöpätautien poliklinikalla tai sädehoitoyksikössä. Ensimmäisellä käynnillä potilaalle tehdään hoitosuunnitelma. Syövän hoidossa voidaan käyttää lääkehoitoja, sädehoitoa sekä oireenmukaista hoitoa. Syövän lääke- ja sädehoidot ovat kehittyneet nopeasti, ja hoitojen haittavaikutuksia voidaan hallita aiempaa paremmin.

Syöpäkeskuksessa annettava hoito auttaa parantumaan syövästä, lievittää oireita ja tukee syövän kanssa elämässä selviytymistä. Syöpäkeskuksessa hoidetaan myös loppuvaiheen syöpäsairautta ja tehdään saattohoitoa. Kaikki hoidot suunnitellaan yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa.

Syöpäkeskuksessa työskentelee myös sosiaalityöntekijä, joka auttaa potilaita sosiaalitukiasioissa.

Sädehoito toteutetaan sädehoitoyksikössä. Lääkehoitoa annetaan syöpätautien poliklinikalla ja lääkehoitopoliklinikka 1:llä. Oireenmukaisesta hoidosta vastaa palliatiivisen hoidon poliklinikka. Syöpätautien vuodeosastolla hoidetaan vuodeosastohoitoa vaativia potilaita.

Syöpätautien poliklinikka huolehtii osalla potilasta myös hoidon jälkeisestä seurannasta. Myöhäisseurantapoliklinikalla seurataan nuorena syöpään sairastuneita.

Syöpäsairauksien hoitoa käsitellään usein moniammatillisissa hoitoryhmissä, jotka koostuvat useista erikoisalojen asiantuntijoista. KYS Syöpäkeskuksen hoidossa hyödynnetään viimeisintä tutkimustietoa ja huippulaitteita, kuten Pohjoismaiden ainoaa tarkkuussädehoitolaitetta CyberKnifea. Syöpäkeskuksessa on menossa myös useita syöpälääketutkimuksia.

KYS on eurooppalaisen syöpäverkoston OECI:n (Organization of European Cancer Institutes) jäsen.

Yhteystiedot

Syöpätautien poliklinikka
osastonsihteerit p. 017 172 940
ma-pe klo 8-11
hoitajat p. 017 172 945
ma-pe klo 8-15
sosiaalityöntekijä p. 044 711 3587

Lääkehoitopoliklinikka 1
Hoidonsuunnittelija p. 044 717 2947
ma–to klo 9–14, pe klo 9–13
Osastonsihteerit p. 017 173 937
ma–to klo 8–15, pe klo 9–15

Palliatiivisen hoidon poliklinikka
sairaanhoitaja p. 044 717 4837
osastonsihteerit  p. 044 717 6469
ma-to klo 8–15, pe klo 9–15
muina aikoina tiedustelut syöpätautien vuodeosasto
p. 017 173 510

Sädehoitoyksikkö
p. 017 172 900
Ma-pe klo 8–15

Syöpätautien osasto
p. 017 173 510

Syöpäkeskuksen hallinto
p. 017 172 917
fax 017 173 997

Osaamiskeskusjohtaja Kristiina Tyynelä-Korhonen, p. 044 717 4876
Ylihoitaja Niina Kela-Korhonen, p. 044 717 2154
Hallintosihteeri Soili Kotijärvi, p. 044 717 2917