Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien toimialaan kuuluvat ortopedia, traumatologia ja käsikirurgia. Kolmasosa KYSin kaikista leikkauksista liittyy tuki- ja liikuntaelimiin. Hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä. Kiireelliset päivystyspotilaat hoidetaan traumatologisessa ensiavussa.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoito on keskitetty Puijon sairaalaan. Vuodessa yksikköön tulee lähetteitä noin 9000, poliklinikkakäyntejä on noin 20 000 ja leikkauksia tehdään 6500.

Tehokkaat käytännöt, lyhyet hoitoajat

Nykyaikaisten tutkimus- ja hoitoketjujen ansiosta potilaiden hoitoajat ovat aikaisempaa lyhyemmät. Esimerkiksi tekonivelpotilaat käyvät noin kaksi viikkoa ennen leikkausta esitarkastuksessa, jolloin käydään läpi kaikki leikkaukseen liittyvät asiat. Näin potilas voi tulla toimenpiteeseen leikkauspäivän aamuna. Hyvällä suunnittelulla sairaalassaoloaika on saatu lyhentymään noin kolmeen vuorokauteen.

Yhteystiedot

Hallinto
Puijon sairaala, rak. 3, 3. krs.
PL 100, 70029 KYS

Jukka Huopio
osaamiskeskusjohtaja
p. 017 173 311 (vaihde)

Minna Rautiainen
ylihoitaja
p. 044 711 3127

Niina Hätinen
hallintosihteeri
p. 044 717 6850