Tekonivelkirurgia

Tekonivelkirurgian yksikkö hoitaa tekonivel-, reuma- ja luukasvainpotilaita. Vuosittaisista noin 1400 leikkauksesta yleisimpiä ovat polven ja lonkan  tekonivelleikkaukset.

Reumapotilaille tehdään myös nivelten puhdistus- ja jäykistysleikkauksia. Yliopistosairaaloihin keskitettyjen harvinaisten luukasvainten leikkauksia on vuosittain noin 50.

Tekonivelkirurgia on vaikuttavaa hoitoa

Vuosittain noin 1 300 potilasta saa KYSissä polven tai lonkan nivelrikon vuoksi tekonivelen. Tekonivelleikkaus on monelle välttämätön toimenpide kipujen kuriin saamiseksi ja liikkumiskyvyn säilyttämiseksi.

KYSissä on tutkittu tekonivelleikkauksen vaikutusta potilaidemme elämänlaatuun ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen 15D-elämänlaatumittarilla. Mittarilla potilas itse arvioi elämänlaatuaan 15 erilaisen ulottuvuuden näkökulmasta.  Lisäksi olemme tutkineet kuinka tekonivelleikkaus vaikuttaa kohdenivelen toimintakykyyn.

15D-elämänlaatukyselyn tulosten perusteella voimme osoittaa, että potilaidemme liikuntakyky ja tavanomaisista askareista suoriutuminen paranevat merkittävästi samalla kun kipu ja muut vaivat kuluneesta nivelestä helpottuvat. Käytännössä leikkauksella saavutetaan lähes oman ikäryhmän keskimääräinen toimintataso. Myös kohdenivelen toimintakyky paranee selvästi kansainvälisillä toimintakykymittareilla arvioituina (lonkassa mittarina Harris Hip Score ja polvessa Knee Society Score).

Polviproteesileikkaus


Lonkkaproteesileikkaus

Yhteystiedot

Ortopedian poliklinikka B 3212
Puijon sairaala, Kaarisairaala (rak. 2), G-käytävä, 1. krs.

Ortopedian osasto
Puijon sairaala, rak 1, K-käytävä, 3.krs
p. 017 173 827
Jonotiedustelut p. 017 173 732, ke–to klo 13–14
Vierailuaika klo 10–19

Tekonivelpotilaan hoitoprosessi

  • Potilas tulee hoitoon lääkärin lähetteellä
  • Leikkauspäätös tehdään valtakunnallisten hoitoon pääsyn kriteerien perusteella
  • Leikkausta edeltävällä käynnillä potilas tapaa leikkaavan lääkärin, tähän toimintaan perehtyneen hoitajan, fysioterapeutin ja tarvittaessa anestesialääkärin
  • Leikkauksissa käytetään nykyaikaisia leikkausmenetelmiä ja korkealaatuisia tekoniveliä, joiden pitkäaikaiset tutkimus- ja seurantatulokset ovat hyviä
  • Leikkauksen jälkeen potilas siirtyy tekonivelkirurgian vuodeosastolle, mistä hän kotiutuu tai siirtyy jatkohoitopaikkaan
  • Leikkauksien jälkeinen kontrolli poliklinikalla 2-3 kuukauden kuluttua toimenpiteestä

Lue lisää