Tutkimus ja opetus

Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka on vireä ja aktiivinen lääketieteen kandidaatti-  ja erikoislääkärikoulutusyksikkö. Lääkärien, erikoislääkärien ja sairaanhoitajien koulutuksesta vastaavat professorit sekä kliiniset ja hoitotyön opettajat. Opetussairaalan henkeen kuuluu, että koko henkilökunta osallistuu opetukseen. Mainittavaa on myös, että Itä-Suomen yliopistossa on myös Suomen ainoa traumatologian professuuri.

KYSin ortopedian ja traumatologian erikoislääkärikoulutus arvostetaan korkealle. Osoituksena siitä KYSiin hakeutuu koulutettavia lääketieteellisistä tiedekunnista ympäri Suomea. Ortopedikoulutus on tyypillistä mestari-kisälli -opetusta. Koulutuskierrossa on kerrallaan 7–8 tulevaa ortopedia.

Palveluyksikön tutkimus on merkittävä osa KYSin ja Itä-Suomen yliopiston tuki- ja liikuntaelinsairauksien kansainvälisesti arvostettua toimintaa. Vahvuuksia ovat poikkitieteellinen, verkostoitunut tutkimusyksikkö, hyvin määritellyt tutkimusaineistot sekä tutkimusmyönteiset potilaat, jotka ovat sitoutuneet pitkäaikaiseen seurantaan.

Yhteystiedot

Heikki Kröger
professori
etunimi.sukunimi@kuh.fi