Ulkoisen toimijan käyttöoikeudet

Käyttöoikeushakemuksessa on Suomi.fi-tunnistus. Voit käyttää myös tunnistukseen  myös Väestörekisterikeskuksen toimikorttia (varmennekortti).

Aloita käyttöoikeusprosessi anomalla etäyhteysviite (EV-koodi), mikäli sitä ei vielä ole. EV-koodin voi anoa tietojärjestelmätoimittajan yhteyshenkilö (PSSHP, Istekki).

Tarvittaessa hakija saa Teams-kutsun, jossa käyttöoikeudet sovitaan. Käyttöoikeudet sidotaan EV-koodiin. Tämä käytäntö ei koske Terveyskylän digihoitopolkuja, jonka käytäntö on kuvattu kohdassa 3.

Käyttöoikeuksia hakee tietojärjestelmätoimittajan esihenkilö tai hänen valtuuttamansa taho. Esihenkilövaihdokset voi ilmoittaa käyttäjähallinnalle 

 

1. Etäyhteysviitteen (EV-koodi) hakeminen tai ylläpito (linkki hakemukselle oikealla)

Uutta käyttöoikeuskokonaisuutta perustettaessa haetaan ensimmäisellä kerralla etäyhteysviitettä. Tällöin tietohallinto lähettää keskustelupyynnön, jossa käydään käyttöoikeuskokonaisuus läpi ja sovitaan käyttöönotosta. Uuden EV-koodin perustaminen on voitu sopia etukäteen tietohallinnon kanssa.

Etäyhteysviite (EV-koodi) kattaa sen kokonaisuuden, jota tietojärjestelmätoimittajan ylläpitotoimiin tarvitaan. Näitä ovat esimerkiksi etäyhteys, järjestelmät, palvelimet ja niiden IP-osoitteet. Tavoitteena on, että etäyhteyskokonaisuuden ylläpito sekä esihenkilön käyttöoikeuksien hakeminen helpottuu, kun toimet sidotaan EV-koodiin.

Istekki tai sovittu yhteyshenkilö ylläpitää etäyhteysviitteen kokonaisuutta. Ilmoituksessa tulee aina olla koko kokonaisuus, ei esimerkiksi muutoksessa olevia yksittäisiä palvelimia. Käyttöoikeudet korjataan ilmoituksen mukaisiksi 6 päivän kuluessa ja vanha tieto poistetaan. Käyttöoikeuksia ei tarvitse hakea uudelleen, jos etäyhteysviitteen sisältö muuttuu.

2. Tietojärjestelmätoimittajan ja sote-palveluntuottajan käyttäjätunnuksen perustaminen tai poistaminen (linkki hakemukselle oikealla)

  • Täytetään, kun haetaan uusia käyttäjätunnuksia tai pyydetään käyttäjätunnusten poistoa.
  • Hakemukseen tulee liittää PSSHP/KYS käyttäjäsitoumus, joka on oikealla marginaalissa.
  • Käyttöoikeuden hakee työntekijän esihenkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö, mutta käyttöoikeuden poistamispyynnön voi tehdä käyttäjä itse.
  • 3. Terveyskylän digihoitopolkujen käyttöoikeuden hakeminen, muuttaminen tai peruminen

  • lomakkeella hallitaan KYS Terveyskylän digihoitopolkujen käyttöoikeuksia
  • Terveyskylä on HUSin käyttöympäristö, ja siksi tässä on HUSin oma Salassapito ja tietoturvasitoumus , jokaisesta hakijasta tulee olla tämä sitoumus allekirjoitettuna.

PSSHP:n ulkoisen käyttäjän käyttöoikeudet

  • Tietojärjestelmätoimittaja
  • Sote-palveluntuottaja
  • Terveyskylän digihoitopolkujen käyttäjä
  • Pyyntö käsitellään viikon kuluessa. Isompien muutosten valmistuminen vie joskus kauemmin.


Liitteet:

1. PSSHP/KYS sitoumus

2. KUH Non-Disclosure Agreement (NDA) in english (pdf)

3. HUS_Sitoumus (Terveyskylä)

Etäyhteysviite (EV-koodi)

Viite sisältää sen kokonaisuuden, jota ylläpitotoimiin tarvitaan. Näitä ovat esim. etäyhteys, järjestelmät, palvelimet/ IP-osoitteet. Pääkäyttäjä/ yhteyshenkilö voi neuvotella sisältökokonaisuuden, ja esimies/sovittu yhteyshenkilö hakee tunnukset.

Tiedustelut
Epäselvissä tilanteissa tiedustele asiaa PSSHP:n yhteyshenkilösi kautta.