KYS erva tutkimustoimikunta

KYS erva -tutkimustoimikunta

KYSin erityisvastuualueen (erva) tutkimustoimikunta on terveydenhuoltolain edellyttämä toimielin. KYS erva -tutkimustoimikunta päättää valtion tutkimusrahoituksen osoittamisesta alueensa tutkimushankkeille. KYS erva -tutkimustoimikunnan keskeisenä tehtävänä on edistää ja hallinnoida yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen toteutumista KYSin erva-alueella. Toimikunnassa on monitieteellinen edustus erva-alueen terveydenhuollon toimintayksiköistä.

Valtio myöntää erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille rahoitusta käytettäväksi yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen. Rahoitus myönnetään tutkimustoimikunnalle neljäksi vuodeksi sosiaali- ja terveysministeriön tekemän päätöksen mukaisesti. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. Terveyden tutkimuksen rahoitusta voivat hakea terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät, valtion mielisairaalat tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetyt palvelujen tuottajat (= julkisen terveydenhuollon toimijat).

KYS erva -tutkimustoimikunta päättää valtion tutkimusrahoituksen (VTR) hakumenettelyistä ja huolehtii haun toteutumisesta. Tutkimustoimikunta päättää VTR:n myöntämisestä VTR-kelpoisten organisaatioiden tutkimushankkeille hakemusten perusteella. Lisäksi se vastaa rahoituksen käytön raportoinnista sosiaali- ja terveysministeriölle. Raportissa ilmoitetaan rahoituksen käyttö painoalueittain.

KYS erva -tutkimustoimikunnan käytännön toiminta hallinnoidaan KYSin Tiedepalvelukeskuksessa. KYS erva-alueen sairaanhoitopiirien ja Niuvanniemen sairaalan erva-yhteyshenkilöt huolehtivat tiedonvälityksestä ja yhteydenpidosta omassa organisaatiossaan.

KYS erva tutkimustoimikunta haitari

ESSOTE

 • Jarmo J Koski, varapuheenjohtaja
 • varajäsen Tuula Klaavuniemi

KSSHP

 • Pauliina Aukee
 • varajäsen Heljä Lundgren-Laine

Niuvanniemen sairaala

 • Tero Hallikainen
 • varajäsen Olavi Louheranta

PSSHP

 • Tatu Kemppainen, puheenjohtaja
 • varajäsen Taina Kalliomäki

Siun sote

 • Johanna Turtiainen
 • varajäsen Jussi Sipilä

SOSTERI

 • Eija Ruotsalainen
 • varajäsen Petri Juvonen

Muut läsnäolijat

 • lakimies Katri Harjuveteläinen, PSSHP / KYS
 • lakimies Risto Salmi, PSSHP / KYS
 • tiedepalvelukoordinaattori Helena Pehkonen, Tiedepalvelukeskus, KYS
 • tiedepalvelukoordinaattori Irma Ihalainen, sihteeri, Tiedepalvelukeskus, KYS

KSSHP – Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

 • Päivi Lampinen
 • Kirsi Pylvänäinen

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

 • opetus- ja tutkimuskoordinaattori Mari Matveinen

ESSOTE – Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

 • johtajaylilääkäri, terveyspalvelujen johtaja Jarmo Koski
 • sihteeri Tanja Koistinen

SOSTERI – Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

 • Eija Ruotsalainen
 • LT, dos Petri Juvonen

PSSHP – Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

 • tiedepalvelukoordinaattori Helena Pehkonen
 • tiedepalvelukoordinaattori Irma Ihalainen

KYS erva tutkimustoimikunta yhteystiedot

Yhteystiedot

Puijon sairaala, rak. 4, 4. krs.

Postiosoite
Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS erva -tutkimustoimikunta, Puijonlaaksontie 2, PL 100, 70029 KYS

Tatu Kemppainen
puheenjohtaja
p. 044 717 2824

Helena Pehkonen
tiedepalvelukoordinaattori
p. 044 717 6040

Irma Ihalainen
tiedepalvelukoordinaattori
p. 044 711 3750

Tuomas Selander
erva-biostatistikko
p. 044 717 9583

etunimi.sukunimi@kuh.fi