KYS uudistuu

KYS uudistuu

Seuraavan vuosikymmenen aikana KYSistä tulee yksi Euroopan moderneimmista sairaalakeskuksista. Uudet toimintatavat, laitehankinnat ja panostukset henkilöstön osaamiseen takaavat KYSin aseman kehityksen kärjessä. Näin sairaala voi tarjota potilailleen parasta terveyspalvelua.

KYSin laajaa toimintojen uudistusta on tuettu uudisrakentamalla ja peruskorjaamalla. Uudistumisen perustana on toukokuussa 2015 käyttöönotettu Kaarisairaala, johon on sijoitettu sairaalan ydintoiminnot. Samana vuonna valmistui myös Sädesairaala, jossa sijaitsevat syöpätautien hoitoa tukevat tilat. Puijon sairaalassa on käynnissä vanhan rakennuskannan peruskorjaus, johon kuuluu muun muassa maaliskuussa 2017 valmistunut päivystyspoliklinikka.

Laitekanta

CyberKnife -sädehoitolaite hankittiin KYSiin vuonna 2012 ensimmäisenä Pohjoismaissa. Samana vuonna otettiin käyttöön ensimmäinen oma PET-TT-laite. Sairaalalla on myös oma syklotroni ja Da Vinci-leikkausrobotti.

Osaaminen

Uudessa laajennusosassa Kaarisairaalassa on henkilökunnan käytössä modernit opetustilat. KYS järjestää jatkuvasti täydennyskoulutusta työntekijöilleen. Audiovisuaalinen yksikkö sai vuonna 2012 uuden videolaboratorion, jota hyödynnetään tulevien lääkäreiden opetuksessa sekä KYSin koulutusten ja seminaarien monikameralähetyksissä.

KYS uudistuu yhteystiedot

Yhteystiedot

KYS uudistuu -projekti

  • Tilasuunnittelun tavoitteena on mahdollistaa KYSin uudet, tehokkaat toimintamallit ja tuottavuuden lisääminen, mikä vaatii toteutuakseen huomattavia muutoksia nykyiseen rakennuskantaan
  • Projektissa on tehty Puijon sairaalan päärakennuksen vuodeosastojen ja poliklinikoiden peruskorjauksen toteutussuunnitelma Uusi Sydän vuosille 2017 - 2025
  • Projektia johtaa hankejohtaja Menna Kärnä, jonka lisäksi projektin hallintoryhmään kuuluu kiinteistöjohtaja Petri Pyy, suunnittelukoordinaattori Minna Saikkonen, suunnittelukoordinaattori Jukka Paappanen ja projektikoordinaattori Heli Ikäheimo.