Potilaana sairaalassa banneri

Potilaana sairaalassa

Leikkaushoito haitarisivu

Leikkaushoito

KYSissä tehdään vuosittain noin 20 000 leikkausta. Yleensä lääkäri arvioi sopivan ajankohdan leikkaukselle, johon varataan aika etukäteen. Kiireellisiä on noin viidennes leikkauksista. Päivystysleikkauksen tarve ja ajankohta päätetään aina potilaskohtaisesti.

KYSissä tehdään kaikkien lääketieteen erikoisalojen leikkauksia. Leikkaussalit sijaitsevat Kaarisairaalassa sekä pääsairaalassa, jossa sijaitsevat sydän-, neuro- ja verisuonikirurgian leikkaussalit.

Seikkailu leikkausyksikössä -video

Mitä leikkauspäivänä tapahtuu? Hatsalan klassillisen koulun ilmaisutaidonryhmän on tehnyt esittelyvideon KYSin leikkausyksiköstä. Mukana toteutuksessa olivat myös Savonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat Olga Pasanen ja Anne-Mari Puumalainen.

 

Nykyaikainen leikkaushoito on turvallinen tapa hoitaa kirurgisia sairauksia. Raportoitu leikkauskuolleisuus on alle 0,5 prosenttia potilailla, joilla ei ole perussairauksia tai joilla ne ovat hyvässä tasapainossa.

Leikkauspotilaan turvallisuutta KYSissä edistää

 • henkilökunnan koulutus ja ammattitaito
 • nykyaikaiset tilat, laitteisto ja välineet
 • nykyaikaiset anestesiamenetelmät – toipuminen leikkauksesta ja nukutuksesta on nopeaa ja turvallista
 • huolellinen leikkauksen aikainen unen syvyyden, hengityksen ja verenkierron valvonta
 • sairaalahygienia ja maltillinen antibioottien käyttö
 • aktiivinen kivunhoito
 • WHO:n turvallisen kirurgian tarkistuslista

Leikkaushoidolla voidaan pyrkiä pidentämään potilaan elinikää, kuten syöpäkirurgiassa tai sydänkirurgiassa, tai poistamaan oireita, vähentämään kipua ja lisäämään elämänlaatua, kuten monien rappeumasairauksien hoidossa. Leikkaushoito edellyttää tarkkaa taudinmääritystä. Käytössä ovat sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymät, tieteelliseen näyttöön perustuvat yhtenäiset hoidon kriteerit. Tietoa sovelletaan yksilöllisesti huomioiden potilaan kokonaistilanne ja hänen toiveensa.

Leikkauspäätös

Leikkauspäätöksen teon yhteydessä hoitava lääkäri (kirurgi) keskustelee sinun ja tarvittaessa myös lähiomaistesi kanssa hoidon tavoitteista, vaihtoehdoista, hyödyistä ja riskeistä. Potilaalla on aina oikeus saada riittävästi tietoa tulevasta toimenpiteestä, siihen valmistautumisesta ja siitä toipumisesta. Varaudu kysymään sinua askarruttavat asiat ennen toimenpidettä.

Leikkaushoitopäätös tehdään aina yhteisymmärryksessä, ja potilaan kanssa sovitaan myös hoidon aikataulusta. Huolella tehty päätös perustuu siihen, että leikkauksesta on odotettavissa merkittävää hyötyä. Jokaisessa leikkauksessa on silti mahdollisuus, että tätä hyötyä ei täysin saavuteta.

Leikkaushoidon vaikuttavuus

Onnistuessaan leikkauksella on toimintakykyä pitkäaikaisesti edistävä vaikutus, vaikka toipilasaikana toimintakyky voi ohimenevästi alentua. Komplikaatiot voivat haitata paranemista tilapäisesti tai pysyvästi. Tavallisimpia komplikaatioita ovat poikkeava verenvuoto ja tulehdus, joita esiintyy leikkaustyypistä riippuen muutamalla prosentilla potilaista. Leikkaava lääkäri suhtautuu vakavasti potilaansa komplikaatioihin ja pyrkii edistämään kaikin tavoin niistä selviytymistä.

Päiväkirurgisessa leikkauksessa sairaalaan tulo ja kotiutuminen tapahtuu saman päivän aikana. Etuna on lyhyt sairaalassaoloaika ja toipuminen kotona tutussa ympäristössä.

Toimenpidepäivään valmistautuminen tapahtuu kotona kutsukirjeen ohjeiden mukaisesti. Tarvittavat ennakkotutkimukset esimerkiksi laboratoriossa tai röntgenissä tehdään ennen leikkauspäivää. Jos leikkaus on päiväkirurginen, siitä on maininta kutsukirjeessä.

Hoidon kulku

Toimenpidepäivänä ilmoittaudut Kaarisairaalan ilmoittautumisautomaatilla ensimmäisessä kerroksessa. Automaatti opastaa sinut vastaanottoyksikköön. Vaatteiden vaihto ja välittömät leikkausvalmistelut, kuten mahdollinen esilääkkeen antaminen ja leikkausalueen valmistelu, tehdään vastaanottoyksikössä.  Henkilökohtaiset tavarasi säilytetään lukittavassa kaapissa vastaanottoyksikössä. Yleensä toimenpidelääkäri ja tarvittaessa anestesialääkäri tapaavat potilaansa ennen leikkausta.

Toimenpide tehdään joko puudutuksessa tai nukutuksessa. Sen jälkeen heräämössä on aikaa toipua ennen kotiutumista. Mikäli vointi ei ole riittävän hyvä kotiutumiseen, jatkoseuranta tapahtuu vuodeosastolla.

Jatkohoito-ohjeet ja tarvittavat reseptit annetaan ennen kotiutumista. Kotimatkaa varten sinulla pitää olla saattaja, ja useimmissa tapauksissa edellytetään, että myös kotona potilaan seurana on aikuinen henkilö seuraavaan aamuun asti.

Yleisimmät päiväkirurgiset toimenpiteet

 • Kitarisaleikkaukset
 • Korvien ilmastointiputkien asettamiset
 • Kaihileikkaukset
 • Polvitähystykset

Leikkaukseen kotoa eli Leiko-hoito lyhentää sairaalassaoloaikaa, kun potilas valmistautuu toimenpiteeseen kotona kutsukirjeen mukana tulleen ohjeen mukaisesti. Sairaalaan tullaan vasta toimenpidepäivän aamuna.

Mikäli leikkaus toteutetaan Leiko-hoitona, siitä on mainittu kutsukirjeessä. Usein jo ennen leikkausta tehdään esimerkiksi laboratorio- tai röntgentutkimuksia anestesia- ja leikkauskelpoisuuden varmistamiseksi.

Hoidon kulku

Vaatteiden vaihto ja välittömät leikkausvalmistelut, kuten esilääkkeen antaminen ja leikkausalueen valmistelu, tapahtuvat vastaanottoyksikössä toimenpidepäivänä. Yleensä toimenpidelääkäri ja tarvittaessa anestesialääkäri tapaavat potilaansa ennen leikkausta.

Henkilökunta vie sinut leikkausosastolle joko kävellen tai pyörätuolilla. Henkilökohtaiset tavarasi jäävät säilytykseen vuodeosastolle, jonne palataan toimenpiteen jälkeen.

Toimenpiteen jälkeen toipumista seurataan heräämössä ennen vuodeosastolle siirtymistä. Jatkohoito-ohjeet ja tarvittavat reseptit saat vuodeosastolla ennen kotiutumista.

Potilas valmistautuu leikkaukseen kutsukirjeen mukana tulleiden ohjeiden avulla. Potilas tulee sairaalaan toimenpidepäivän aamuna ja ilmoittautuu Kaarisairaalan ensimmäisen kerroksen automaatilla. Ilmoittautumisen jälkeen siirryt vastaanottotiloihin, jossa sairaanhoitaja ottaa sinut vastaan. Hän tarkistaa vointisi sekä valmistelee toimenpidettä varten. Leikkaussalin hoitaja saattaa sinut leikkaussaliin.

Toimenpiteen jälkeen potilas yöpyy heräämössä vuodeosaston sijaan. Heräämössä sairaanhoitaja tarkkailee vointiasi ja antaa tarvittaessa kipulääkettä lääkärin ohjeiden mukaisesti. Voit liikkua ja ruokailla heräämössä vointisi mukaan.

Ennen kotiinlähtöä sairaanhoitaja arvioi vielä vointisi ja käy kanssasi läpi kotihoito-ohjeet. Potilas kotiutuu aamulla alle vuorokauden kuluessa leikkauksesta, yleensä klo 10 mennessä.

Tarvitset saattajan kotimatkalle. Autoa et saa ajaa ainakaan vuorokauteen leikkauksen jälkeen. Lisäksi toimenpide voi rajoittaa autolla ajoa pidemmäksi aikaa. Saat tästä tarvittaessa lisäohjeita henkilökunnalta.

Osa leikkauksista edellyttää sairaalan vuodeosastolle saapumista jo leikkausta edeltävänä päivänä. Sairaalaan saapumisajankohta ja ohjeet leikkaukseen valmistautumisesta ennen sairaalaan tuloa kerrotaan kutsukirjeessä. Usein jo etukäteen tehdään esimerkiksi laboratorio- tai röntgentutkimuksia leikkauskelpoisuuden varmistamiseksi.

Hoidon kulku

Vaatteiden vaihto ja tarvittavat lisätutkimukset tehdään sairaalassa ennen toimenpidettä. Yleensä toimenpidelääkäri ja tarvittaessa anestesialääkäri tapaavat potilaansa ennen leikkausta.

Välittömät leikkausvalmistelut, kuten esilääkkeen antaminen, tehdään sairaalassa toimenpidepäivänä. Sairaalan henkilökunta huolehtii kuljetuksesta leikkausosastolle potilasvuoteella. Henkilökohtaiset tavarasi jäävät säilytykseen vuodeosastolle, jonne palataan toimenpiteen jälkeen.

Toimenpiteen jälkeen toipumistasi seurataan heräämössä ennen vuodeosastolle siirtymistä. Vuodeosastolla kuntoutuminen jatkuu, kunnes vointisi mahdollistaa kotiin tai muuhun jatkohoitopaikkaan siirtymisen. Saat jatkohoito-ohjeet ja tarvittavat reseptit vuodeosastolla ennen kotiutumista.

KYSissä on ympärivuorokautinen leikkaussalivalmius kiireellistä leikkaushoitoa vaativia potilaita varten. Päivystyspotilaat tulevat pääsääntöisesti sairaalaan päivystyspoliklinikalle, jossa hoidon kiireellisyys arvioidaan.

Välittömät leikkausvalmistelut, kuten esilääkkeen antaminen ja leikkausalueen valmistelu, tapahtuvat sairaalassa. Yleensä toimenpidelääkäri ja tarvittaessa anestesialääkäri tapaavat potilaansa ennen leikkausta. Sairaalan henkilökunta huolehtii kuljetuksesta leikkausosastolle potilasvuoteella. Henkilökohtaiset tavarat viedään säilytykseen vuodeosastolle.

Toimenpiteen jälkeen toipumista seurataan heräämössä ennen vuodeosastolle siirtymistä. Vuodeosastolla kuntoutuminen jatkuu, kunnes vointi mahdollistaa kotiin tai muuhun jatkohoitopaikkaan siirtymisen. Jatkohoito-ohjeet ja tarvittavat reseptit saat mukaan vuodeosastolta ennen kotiutumista.