Erikoistuminen ja tohtorikoulutus

Suomessa on pula hammaslääkäreistä. Ennusteiden mukaan hammaslääkäreiden tarjonta ja kysyntä saadaan tasapainoon vasta vuonna 2040. Erityisen suuri tarve on erikoishammaslääkäreille.

Itä-Suomen yliopistossa koulutetaan erikoistuvia hammaslääkäreitä kaikille erikoisaloille. Vaihtoehtoina ovat kliininen hammashoito useine erikoisaloineen, ortodontia, suun terveydenhuolto sekä suu- ja leukakirurgia.

Tohtorikoulutus

Hammaslääketieteen tohtorikoulutus toteutetaan KYSin ja Itä-Suomen yliopiston Kliinisessä tutkijakoulussa. Se tarjoaa koulutettaville hyvät kansainväliset yhteydet ja verkostoitumismahdollisuudet.

Itä-Suomen yliopiston ja KYSin strategian mukaisesti hammaslääketieteen tutkimuksen tärkeä näkökulma on sen poikkitieteellinen yhteistyö muiden lääketieteen yksiköiden kanssa.