Hammaslääkärikoulutus

Kuopiolainen hammaslääkärikoulutus painottaa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Tulevat hammaslääkärit oppivat nykyaikaisimmat tekniikat ja teknologiat sekä toimenpidekeskeisen ja tarkkuutta vaativan työn kaikki ulottuvuudet. Keskeistä koulutuksessa on kokonaisvaltainen asennoituminen potilaan hoitoon ja hänen vointinsa.

Aluksi potilaasta haastatellaan laajasti terveydentilan ja toiveiden kartoittamiseksi.  Suun ja purentaelimen tutkimusta täydennetään kuvantamistutkimuksin ja tarvittaessa esimerkiksi ryhdin ja kaularangan toiminnan tutkimuksin. Opiskelijat oppivat myös tunnistamaan esimerkiksi kasvojen ihomuutoksia. Kun hammaslääkäri hahmottaa potilaan terveydentilan kokonaisuutena, hän osaa ohjata potilaan tarvittaessa myös toisen erikoisalan lääkärin tutkimuksiin ja hoitoon.

Perustaidoista potilastyöhön

Hammaslääkärin ammattiin vaadittava hammaslääketieteen lisensiaatin koulutus kestää 5,5 vuotta. Ensimmäiset kaksi vuotta opetellaan työssä tarvittavia perustaitoja, ja koulutus noudattelee pitkälti lääketieteen teoreettisia opintoja.

Kolmannen opiskeluvuoden alussa alkavat käytännön harjoitukset opetusklinikan simulaatiotiloissa. Saman vuoden keväällä opiskelijat pääsevät tekemään oikeita toimenpiteitä potilaille.

Potilaita tulee hoitoon lähetteellä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelta. Tehokkaassa palvelumallissa potilas saa hoidon ja opiskelija oppimiskokemuksen. Vaativimmat toimenpiteet tekee opettaja opiskelijan avustuksella mestari-kisälli –periaatteen mukaisesti.