Hoitotyön opetus

KYS on yksi Suomen merkittävimmistä opetussairaaloista. Terveysalan opiskelijoiden harjoittelupäiviä kertyy vuosittain yli 20 000.

KYSin henkilökunta on sitoutunut laadukkaaseen opiskelijoiden ohjaukseen kouluttautumalla ja kehittämällä jatkuvasti toimintaansa opiskelijapalautteen perusteella.

KYSissä työskentelee neljä kliinisen hoitotyön opettajaa. Heidän toimenkuvaansa kuuluvat kliinisen harjoittelun oppimisympäristön ja hoitotyön kehittämiseen liittyvät tehtävät KYSin hoitotyön toimintaohjelman mukaisesti.

Kliinisen hoitotyön opettajiin voit olla yhteydessä kaikissa kliiniseen harjoitteluun ja työssäoppimiseen liittyvissä asioissa.

Ajankohtaista

Takaisin

Sairaanhoitajat Tiina Oinonen ja Nellimaija Lasaroff vuoden 2020 opiskelijaohjaajat

Vuoden 2020 hoitotyön ja kuntoutuksen opiskelijaohjaajaäänestys oli äärimmäisen tiukka ja äänet jakautuivat tasaisesti usean ohjaajan kesken. Äänestyksen voittivat tasaäänin sairaanhoitajat Tiina Oinonen Gastrokirurgian vuodeosastolta ja Nellimaija Lasaroff Hematologian vuodeosastolta. Yhteensä äänestyksessä annettiin noin seitsemänkymmentä ääntä.

Vasemman puoleisessa kuvassa sairaanhoitaja Tiina Oinonen (keskellä) apulaisosastonhoitaja Miia Munterin ja osastonhoitaja Kristiina Korhosen kanssa. Oikean puoleisessa kuvassa opiskelija-asioiden taulun äärellä Nellimaija Lasaroff ja osastonhoitaja Tarja Ruotsalainen.

Vasemman puoleisessa kuvassa sairaanhoitaja Tiina Oinonen (keskellä) apulaisosastonhoitaja Miia Munterin ja osastonhoitaja Kristiina Korhosen kanssa. Oikean puoleisessa kuvassa opiskelija-asioiden taulun äärellä Nellimaija Lasaroff ja osastonhoitaja Tarja Ruotsalainen.

 

Jo viidettä kertaa toteutetussa Vuoden opiskelijaohjaaja –äänestyksessä etsittiin ohjaajaa, joka on opiskelijalähtöinen, esim. huomioi opiskelijan lähtötason ja erityistaidot osaa antaa ja vastaanottaa sekä rakentavaa että kannustavaa palautetta kehittää omaa ohjausosaamistaan (esim. kouluttautumalla) on innostava, kannustava ja innovatiivinen opiskelijaohjauksen kehittäjä luoden myönteistä ilmapiiriä opiskelijaohjaukseen työyksikössä ja opiskelijan oppimisympäristössä

Äänestäjät kuvaavat Tiinaa ammattitaitoiseksi ja erittäin yhteistyökykyiseksi sairaanhoitajaksi, joka osaa erinomaisesti jakaa osaamistaan niin työyksikön henkilökunnan, kuin opiskelijoidenkin kesken. Palautteissa mainittiin myös Tiinan erityinen kyky antaa rakentavaa palautetta. ”Tiinan osaa luoda osastolle myönteisen ilmapiirin, joka edesauttaa opiskelijoiden mahdollisuutta osallistua työyhteisön keskusteluihin ja toimintaan mukaan. Tiinan toiminta on opiskelijalähtöistä ja hän osaa kartoittaa harjoittelijan osaamisen hyvin ja suunnata ohjausta sen mukaan. Hän myös mielellään oppii opiskelijoilta itse ja pysähtyy pohtimaan heidän kanssaan asioita.”

23.12.2020 pidetyssä palkitsemistilaisuudessa valintaperustelut saivat Tiinan liikuttumaan ja hän kertoi olevansa yllättynyt valinnastaan. Työkaverit ja osaston lähijohto eivät puolestaan olleet niin yllättyneitä, vaan yhtyivät kommentteihin. Tiina kertoi palkitsemisen tuntuvan mukavalta näin poikkeusaikoina. Palkitsemistilaisuudessa olivat mukana osastonhoitaja Kristiina Korhonen ja apulaisosastonhoitaja Miia Munter, kliinisen hoitotyön opettaja Elina Pääkkönen sekä mukava joukko Tiinan työkavereita.

Nellimaija Lasaroffin vuoden opiskelijaohjaajavalinnan perusteluina oli, että "Heman opiskelijan ohjaus lähti uuteen nousuun kun Nellimaija otti opiskelijaohjauspestin hoitoonsa.  On osastomme opiskelijaohjaajavastaava, kannustaa ja ohjaa hyvin muita opiskelijaohjaukseen ja on mukana on-gelmatilanteissa.  Nellimaijan siirryttyä opiskelijavastaavaksi heman osaston opiskelijaohjaus on parantunut todella paljon.  Todella hienoa työtä. Hän antaa positiivisen kuvan opiskelijaohjauksesta."

Palkitsemistilaisuudessa 13.1.2021 paikalla olleet työkaverit nostivat vielä esille Nellimaijan merkityksen työkavereiden tukemisessa opiskelijaohjauksessa ja ongelmatilanteissa. Osastonhoitaja Tarja Ruotsalainen kertoi Nellimaijan kehittäneen itseään, mutta erityisen merkityksellistä työtä hän on tehnyt koko työyhteisön hyväksi jo pidemmän ajan. Palkitsemistilaisuudessa olivat mukana myös ylihoitaja Nina Kela-Korhonen sekä kliinisen hoitotyön opettaja Marjut Heiskanen.

 

Teksti ja kuvat: Kliinisen hoitotyön opettajat Elina Pääkkönen ja Marjut Heiskanen


Lue lisää

Yhteystiedot

Minna Taam-Ukkonen
Osaamiskeskusjohtaja, ylihoitaja
p.  044 717 5561

Hanna Happonen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Kuntoutus
p. 044 711 3465

Marjut Heiskanen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Aikuisten sisätautien hoitotyö ja akuuttisijaisvälitys, lasten ja nuorten hoitotyö
p. 044 717 5464

Heli Intke
Kliinisen hoitotyön opettaja
Diagnostiikka (kuvantamiskeskus), sädehoito
p. 044 717 9355

Anna-Kaisa Kokkonen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Naistentaudit ja synnytykset, ensihoito, tehohoito, päivystys ja akuuttihoitotyö
p. 044 717 5532

Nina Rahkonen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Mielenterveys ja päihdetyö
p. 044 717 5661

Elina Pääkkönen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Perioperatiivinen hoitotyö (leikkaus-anestesiayksiköt, vastaanotto- ja kotiutusyksikkö, heräämö, vuodeosastot ja pkl:t)
p. 044 717 4846

klinikkaopettajat(at)kuh.fi

etunimi.sukunimi@kuh.fi