Hoitotyön opetus

KYS on yksi Suomen merkittävimmistä opetussairaaloista. Terveysalan opiskelijoiden harjoittelupäiviä kertyy vuosittain yli 20 000.

KYSin henkilökunta on sitoutunut laadukkaaseen opiskelijoiden ohjaukseen kouluttautumalla ja kehittämällä jatkuvasti toimintaansa opiskelijapalautteen perusteella.

KYSissä työskentelee neljä kliinisen hoitotyön opettajaa. Heidän toimenkuvaansa kuuluvat kliinisen harjoittelun oppimisympäristön ja hoitotyön kehittämiseen liittyvät tehtävät KYSin hoitotyön toimintaohjelman mukaisesti.

Kliinisen hoitotyön opettajiin voit olla yhteydessä kaikissa kliiniseen harjoitteluun ja työssäoppimiseen liittyvissä asioissa.

Ajankohtaista

Takaisin

Tiedote hoitotyön ja kuntoutuksen opiskelijoiden harjoitteluiden järjestämisestä keväällä 2020 Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

COVID-19 –tartuntatautipandemian takia kevään 2020 jo meneillään oleviin sekä tuleviin harjoittelujaksoihin tulee muutoksia. Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti ja valmiuslain soveltamisen nojalla hoitotyön ja kuntoutuksen opiskelijoiden harjoittelujaksoja rajataan keskiviikosta 18.3.2020 alkaen seuraavasti:

  • Potilastyössä tapahtuvat, suunnitellut ja oppilaitosten vahvistamat suuntaavat/syventävät harjoittelujaksot voidaan toteuttaa. Linjaus perustuu siihen, että em. vaiheen opiskelijat voivat Valviran ohjeistuksen mukaisesti toimia tarvittaessa sijaistehtävissä, mikä voi osoittautua tarpeelliseksi terveydenhuollonhenkilöstön turvaamiseksi COVID-19 pandemian aikana
  • Sairaanhoitopiiri, Savonia ammattikorkeakoulu ja DIAKin Pieksämäen yksikkö ovat sopineet, että em. kriteerit täyttävien opiskelijoiden harjoittelujaksot voidaan muuttaa tilanteen niin edellyttäessä palvelussuhteeksi edellyttäen opiskelijan suostumusta tähän
  • Kaikki perus-/keskivaiheen harjoittelut keskeytetään
  • Kansainvälisten ja Nursing Degree Program -opiskelijoiden harjoittelut keskeytetään
  • Uusia varauksia peruuntuneiden tilalle ei oteta vastaan keväälle 2020
  • Yhden työvuoron tai -päivän kestäviä harjoitteluja ei toteuteta ja opiskelijoiden harjoittelut toteutetaan vain siinä yksikössä, jonne harjoittelupaikkavaraus on tehty.

 

Lisätietoa liitteessä (PDF - päivitetty 2.4.2020) ja sähköpostilla klinikkaopettajat@kuh.fi


Lue lisää

Yhteystiedot

Minna Taam-Ukkonen
Osaamiskeskusjohtaja, ylihoitaja
p.  044 717 5561

Hanna Happonen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Kuntoutus
p. 044 711 3465

Marjut Heiskanen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Aikuisten sisätautien hoitotyö ja akuuttisijaisvälitys, lasten ja nuorten hoitotyö
p. 044 717 5464

Heli Intke
Kliinisen hoitotyön opettaja
Diagnostiikka (kuvantamiskeskus), sädehoito
p. 044 717 9355

Anna-Kaisa Kokkonen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Naistentaudit ja synnytykset, ensihoito, tehohoito, päivystys ja akuuttihoitotyö
p. 044 717 5532

Nina Rahkonen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Mielenterveys ja päihdetyö
p. 044 717 5661

Elina Pääkkönen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Perioperatiivinen hoitotyö (leikkaus-anestesiayksiköt, vastaanotto- ja kotiutusyksikkö, heräämö, vuodeosastot ja pkl:t)
p. 044 717 4846

klinikkaopettajat(at)kuh.fi

etunimi.sukunimi@kuh.fi