Opinnäytetyöt

KYS tarjoaa erilaisia AMK-opinnäytetöiden aiheita, joita löydät aihepankista. Opinnäytetyöprosessi on nelivaiheinen.

Aiheen valinta

Opinnäytetöiden aiheet on jaoteltu KYSin magneettisairaalamallin mukaisesti:

  • Ammatillinen toiminta
  • Ammatillista toimintaa tukeva rakenne
  • Hoitotyön johtaminen
  • Tutkimus ja kehittäminen

Kun löydät aihepankista sinua kiinnostavan aiheen ja haluat varata sen, pyydä vastuuopettajaasi ilmoittamaan siitä kliinisen hoitotyön opettajalle klinikkaopettajat@kuh.fi

Ideapalaveri

Ota yhteyttä opinnäytetyön yhteyshenkilöön ideapalaverista sopimiseksi. Ideapalaverissa tarkennetaan yhteistyössä opinnäytetyön sisältöä ja sovitaan yhteistyöhön liittyvistä asioista

Tutkimuslupa

Opinnäytetyön tekemisessä on noudatettava tutkimustyötä koskevaa lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita ja KYSin antamia ohjeita. Opinnäytetyön tekemistä varten tarvitaan tutkimuslupa. Lupakäytännöistä löydät lisätietoa opinnäytetöihin liittyvistä hallinnollisista ohjeista.

Valmiit opinnäytetyöt

Opinnäytetyö käydään esittelemässä työyksikössä, jonka toimeksiannosta se on tehty. Se toimitetaan kyseiseen työyksikköön sekä tieto valmistuneesta opinnäytetyöstä (opinnäytetyön nimi ja tekijät) ilmoitetaan myös kliinisen hoitotyön opettajille klinikkaopettajat@kuh.fi

Yhteystiedot

Minna Taam-Ukkonen
ylihoitaja
p.  044 717 5561
etunimi.sukunimi@kuh.fi