Opinnäytetöiden aihepankki

Tälle sivulle on koottu KYSissä tarjolla olevia opinnäytetöiden aiheita, jotka on jaoteltu KYSin magneettisairaalamallin mukaisesti.

 • Kun haluat varata tietyn aiheen, pyydä vastuuopettajaasi ilmoittamaan siitä kliinisen hoitotyön opettajalle (klinikkaopettajat(at)kuh.fi).
 • Kunkin aiheen kohdalla on mainittu yhteyshenkilö, jolta saat lisätietoa. Yhteydenotot sähköpostitse (etunimi.sukunimi@kuh.fi).
 • Opinnäytetyön aihekuvaus tulee toimittaa yhteyshenkilöille 3kk kuluttua aiheen varaamisesta tai aihe palautetaan takaisin pankkiin.

Ammatillinen toiminta

 • Tilanneselvitys keuhkoahtaumatautipotilaan liikunnallisen alueellisen kuntoutusmallin käynnistämisestä Pohjois-Savossa. Miten keväällä 2017 käynnistettävä keuhkoahtaumapotilaan liikunnallinen alueellinen kuntoutusmalli Pohjois-Savossa lähti etenemään fysioterapeuttien näkökulmasta, tilanneselvitys keväällä 2018. Aineiston keruu opiskelijan toimesta (esim. haastattelut, kyselyt, käynnit, tapaustutkimus). Ft-opiskelija voi olla mukana hoitopolun toteuttamisessa. Huom! Tämä on fysioterapian opinnäytetyö (moniammatillinen toteutus on mahdollinen). Yhteyshenkilö: kliinisen hoitotyön opettajat (substanssiasiantuntija oh Hanna Happonen ja ft Leena Meinilä. Lupahakemus: ylihoitaja Annmari Kainulainen).

 • Fysioterapeuttien osaaminen (Pohjois-Savossa tai KYSissä) Potilastiedon arkiston (Kanta) palveluista ja arkiston hyödyntäminen omassa työssä. Fysioterapeutti-opiskelijan opinnäytetyö (moniammatillinen toteutus mahdollinen). Aineiston keruu esim. kyselyt ja tapausselvitykset. Substanssiasiantuntija fysioterapeutti Kimmo Kostamo (Kimmo.Kostamo@kuh.fi). Lupahakemus ylihoitaja Annmari Kainulainen.

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne

 • Vetovoimainen perehtyminen yliopistosairaalassa. Sisältö: kirjallisuuskatsaus: hyvä perehtyminen 2010-luvulla sekä perehtymisen nykytilanne: OPE-mittarin tulosten tarkastelua tietyllä aikavälillä ja tulosten syventämistä haastatteluilla. YAMK-tasoinen työ. Yhteyshenkilö Marja Hietamäki.

 • Tiimityö sairaanhoitajan työssä (esim. merkitys, edut, esteet, haasteet). Kysely / haastattelu. Yhteyshenkilö: Tarja Tervo-Heikkinen ja Anne Vaajoki.

 • Tekonivelleikkaukseen tulevan potilaan opas (sisältää sekä polven- että lonkan tekonivelpotilaan). Potilasopas, sisältäen preoperatiivinen ohjaus poliklinikalla, postoperatiivinen ohjaus osastolla, Kotiutusvaiheen ohjaus ja Fysioterapiaohjaus (tämä osio on valmis – liitetään ohjeeseen). Opas on jo olemassa erikseen polven ja lonkan tekonivelpotilaille. Sisältö ja ulkonäkö tarvitsisi uutta näkemystä. Yhteyshenkilö: Eila Laitinen ja Maija Suikkanen.

Hoitotyön johtaminen

 • Osastonhoitaja näyttöön perustuvan toiminnan implementoijana (sairaanhoitajan näkökulma). Kysely / haastattelu sairaanhoitajan näkökulma osastonhoitajan toimintaan näyttöön perustuvan toiminnan implementoinnin edistäjänä KYSissä. Yhteyshenkilö: Tarja Tervo-Heikkinen ja Anne Vaajoki.

 • Tiimityö osastonhoitajan työssä (esim. merkitys, edut, esteet, haasteet). Kysely / haastattelu. Yhteyshenkilö: Tarja Tervo-Heikkinen ja Anne Vaajoki.

 • Moniammattillinen yhteistyö - verkostotoiminnan hyödyt ammatillisessa toiminnassa. Yhteyshenkilö: Tarja Tervo-Heikkinen ja Anne Vaajoki.

Tutkimus ja kehittäminen

 • Verkostot terveydenhuollossa. Kirjallisuuskatsaus. Yhteyshenkilö: Tarja Tervo-Heikkinen ja Anne Vaajoki.

 • Kehittämisosastonhoitaja tukemassa näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumista. Kirjallisuuskatsaus. Yhteyshenkilö: Tarja Tervo-Heikkinen ja Anne Vaajoki.