Opinnäytetöiden aihepankki

Tälle sivulle on koottu KYSissä tarjolla olevia opinnäytetöiden aiheita.

 • Kun haluat varata tietyn aiheen, pyydä vastuuopettajaasi ilmoittamaan siitä kliinisen hoitotyön opettajalle (klinikkaopettajat(at)kuh.fi).
 • Kunkin aiheen kohdalla on mainittu yhteyshenkilö, jolta saat lisätietoa. Yhteydenotot sähköpostitse (etunimi.sukunimi@kuh.fi).
 • Opinnäytetyön aihekuvaus tulee toimittaa yhteyshenkilöille 3kk kuluttua aiheen varaamisesta tai aihe palautetaan takaisin pankkiin.

Ammatillinen toiminta

 • FALL T.I.P.S –julisteen täyttäminen. Tuotoksena videototeutus (3-5min). Yhteyshenkilö: Anne Vaajoki.

 • Fysioterapeuttien osaaminen (Pohjois-Savossa tai KYSissä) Potilastiedon arkiston (Kanta) palveluista ja arkiston hyödyntäminen omassa työssä. Fysioterapeutti-opiskelijan opinnäytetyö (moniammatillinen toteutus mahdollinen). Aineiston keruu esim. kyselyt ja tapausselvitykset. Substanssiasiantuntija fysioterapeutti Kimmo Kostamo (Kimmo.Kostamo@kuh.fi). Lupahakemus ylihoitaja Annmari Kainulainen.

 • Fysioterapeutin rooli psykiatrisessa hoidossa. Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

 • Hoitosuhdetyöskentely (ja omahoitajuus) psykiatrisessa hoitotyössä – Mikä potilasta auttaa toipumaan? Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

 • Kirurgisen käsidesinfektion toteutuminen tukielinkirurgian leikkausyksiköissä moniammatillisesti. Yhteyshenkilö: Laura Aho.

 • NEWS-pisteytys Medanetsin kautta. Tuotoksena videototeutus (3-5min). Yhteyshenkilö: Anne Vaajoki.

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne

 • Millaisia toiveita/tarpeita potilailla/asiakkailla on uuteen psykiatriseen sairaalaan? YAMK-tasoinen työ. Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

Hoitotyön johtaminen

 • Esimiesten toiveet/tarpeet uudesta psykiatrisesta sairaalasta. Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

 • Hoitotyön esimiesten rooli psykiatrisen hoitotyön muutoksessa. Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

Tutkimus ja kehittäminen

Ei vapaita aiheita tällä hetkellä.