Opinnäytetöiden aihepankki

Tälle sivulle on koottu KYSissä tarjolla olevia opinnäytetöiden aiheita.

  • Kun haluat varata tietyn aiheen, pyydä vastuuopettajaasi ilmoittamaan siitä kliinisen hoitotyön opettajalle (klinikkaopettajat@kuh.fi).
  • Kunkin aiheen kohdalla on mainittu yhteyshenkilö, jolta saat lisätietoa. Yhteydenotot sähköpostitse (etunimi.sukunimi@kuh.fi).
  • Opinnäytetyön aihekuvaus tulee toimittaa yhteyshenkilöille 3kk kuluttua aiheen varaamisesta tai aihe palautetaan takaisin pankkiin.

Ammatillinen toiminta

  • Fysioterapeuttien osaaminen (Pohjois-Savossa tai KYSissä) Potilastiedon arkiston (Kanta) palveluista ja arkiston hyödyntäminen omassa työssä. Fysioterapeutti-opiskelijan opinnäytetyö (moniammatillinen toteutus mahdollinen). Aineiston keruu esim. kyselyt ja tapausselvitykset. Substanssiasiantuntija fysioterapeutti Kimmo Kostamo. Lupahakemus ylihoitaja Annmari Kainulainen.

  • Fysioterapeutin rooli psykiatrisessa hoidossa. Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

  • Lantionpohjan fysioterapian vaikuttavuus MS-tautia sairastavan virtsaongelmissa. Kirjallisuuskatsaus. AMK-tasoinen opinnäytetyö. Yhteyshenkilö: Fysioterapeutti Reetta Lähderinne.

  • Tilannekatsaus Keuhkoahtaumatautipotilaan liikunnallisen kuntoutusmallin käytöstä Pohjois-Savossa. Kyselytutkimus/haastattelututkimus Pohjois-Savon alueellisille toimijoille. Suunnattu kuntoutuksen opiskelijoille. Opinnäytetyön myötä opiskelija pääsee perehtymään keuhkosairauksien kuntoutukseen ja järjestämiseen. Pyrkimyksenä on kartoittaa ja kannustaa kuntoutuksen toimijoita KAT-mallin käyttöön. Substanssiasiantuntija ft Leena Hartikainen.

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne

  • Millaisia toiveita/tarpeita potilailla/asiakkailla on uuteen psykiatriseen sairaalaan? YAMK-tasoinen työ. Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

Hoitotyön johtaminen

  • Esimiesten toiveet/tarpeet uudesta psykiatrisesta sairaalasta. Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

  • Hoitotyön esimiesten rooli psykiatrisen hoitotyön muutoksessa. Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

Tutkimus ja kehittäminen

Ei vapaita aiheita tällä hetkellä.