Opinnäytetöiden aihepankki

Tälle sivulle on koottu KYSissä tarjolla olevia opinnäytetöiden aiheita.

 • Kun haluat varata tietyn aiheen, pyydä vastuuopettajaasi ilmoittamaan siitä kliinisen hoitotyön opettajalle (klinikkaopettajat(at)kuh.fi).
 • Kunkin aiheen kohdalla on mainittu yhteyshenkilö, jolta saat lisätietoa. Yhteydenotot sähköpostitse (etunimi.sukunimi@kuh.fi).
 • Opinnäytetyön aihekuvaus tulee toimittaa yhteyshenkilöille 3kk kuluttua aiheen varaamisesta tai aihe palautetaan takaisin pankkiin.

Ammatillinen toiminta

 • Fysioterapeuttien osaaminen (Pohjois-Savossa tai KYSissä) Potilastiedon arkiston (Kanta) palveluista ja arkiston hyödyntäminen omassa työssä. Fysioterapeutti-opiskelijan opinnäytetyö (moniammatillinen toteutus mahdollinen). Aineiston keruu esim. kyselyt ja tapausselvitykset. Substanssiasiantuntija fysioterapeutti Kimmo Kostamo (Kimmo.Kostamo@kuh.fi). Lupahakemus ylihoitaja Annmari Kainulainen.Hoitosuhdetyöskentely (ja omahoitajuus) psykiatrisessa hoitotyössä – Mikä potilasta auttaa toipumaan? Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

 • Fysioterapeutin rooli psykiatrisessa hoidossa. Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

 • Psykiatrinen hoitotyö muutoksessa - hoitajien toiveet ja pelot. Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

 • Tilanneselvitys keuhkoahtaumatautipotilaan liikunnallisen alueellisen kuntoutusmallin käynnistämisestä Pohjois-Savossa. Miten keväällä 2017 käynnistettävä keuhkoahtaumapotilaan liikunnallinen alueellinen kuntoutusmalli Pohjois-Savossa lähti etenemään fysioterapeuttien näkökulmasta, tilanneselvitys keväällä 2018. Aineiston keruu opiskelijan toimesta (esim. haastattelut, kyselyt, käynnit, tapaustutkimus). Ft-opiskelija voi olla mukana hoitopolun toteuttamisessa. Huom! Tämä on fysioterapian opinnäytetyö (moniammatillinen toteutus on mahdollinen). Yhteyshenkilö: kliinisen hoitotyön opettajat (substanssiasiantuntija oh Hanna Happonen ja ft Leena Meinilä. Lupahakemus: ylihoitaja Annmari Kainulainen).

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne

 • Millaisia toiveita/tarpeita hoitohenkilöstöllä kohdistuu uuteen psykiatriseen sairaalaan? Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

 • Millaisia toiveita/tarpeita potilailla/asiakkailla on uuteen psykiatriseen sairaalaan? YAMK-tasoinen työ. Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

 • Vetovoimainen perehtyminen yliopistosairaalassa. Sisältö: kirjallisuuskatsaus: hyvä perehtyminen 2010-luvulla sekä perehtymisen nykytilanne: OPE-mittarin tulosten tarkastelua tietyllä aikavälillä ja tulosten syventämistä haastatteluilla. YAMK-tasoinen työ. Yhteyshenkilö Marja Hietamäki.

 • Älylääkekärry ja hoitajan lääkehoidon ohjaus osana lääkehoidon toteutusta. Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

Hoitotyön johtaminen

 • Esimiesten toiveet/tarpeet uudesta psykiatrisesta sairaalasta. Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

 • Hoitotyön esimiesten rooli psykiatrisen hoitotyön muutoksessa. Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

 • Tiimityö osastonhoitajan työssä (esim. merkitys, edut, esteet, haasteet). Kysely / haastattelu. Yhteyshenkilö: Tarja Tervo-Heikkinen.

Tutkimus ja kehittäminen

 • -