Opinnäytetöiden aihepankki

Tälle sivulle on koottu KYSissä tarjolla olevia opinnäytetöiden aiheita.

  • Kun haluat varata tietyn aiheen, pyydä vastuuopettajaasi ilmoittamaan siitä kliinisen hoitotyön opettajalle (klinikkaopettajat@kuh.fi).
  • Kunkin aiheen kohdalla on mainittu yhteyshenkilö, jolta saat lisätietoa. Yhteydenotot sähköpostitse (etunimi.sukunimi@kuh.fi).
  • Opinnäytetyön aihekuvaus tulee toimittaa yhteyshenkilöille 3kk kuluttua aiheen varaamisesta tai aihe palautetaan takaisin pankkiin.

Ammatillinen toiminta

  • CABG (sepelvaltimon ohitusleikkaus) potilaan kotiohjeet videona. AMK-opinnäytetyön aihe. Yhteyshenkilö sh Kirsi Karvonen.

  • Fysioterapeuttien osaaminen (Pohjois-Savossa tai KYSissä) Potilastiedon arkiston (Kanta) palveluista ja arkiston hyödyntäminen omassa työssä. Fysioterapeutti-opiskelijan opinnäytetyö (moniammatillinen toteutus mahdollinen). Aineiston keruu esim. kyselyt ja tapausselvitykset. Substanssiasiantuntija fysioterapeutti Kimmo Kostamo. Lupahakemus ylihoitaja Annmari Kainulainen.

  • Opiskelijoiden kokemuksia syventävän vaiheen mielenterveystyön harjoittelusta ja sen merkityksestä uravalintoihin. AMK-opinnäytetyön aihe, voi soveltua myös YAMK-opinnäytetyön aiheeksi. Yhteyshenkilöt ylihoitaja Saija Turpeinen, projektipäällikkö Sanna Kukkonen.

  • Syöpäpotilaan liikuntaohje. AMK-opinnäytetyön aihe. Yleisohje mitä tahansa syöpää sairastavalle. Opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus, minkä pohjalta ohje tehdään. Yhteyshenkilöt fysioterapeutit Sanna Kraft ja Kimmo Kostamo.

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne

Ei vapaita aiheita tällä hetkellä.

Hoitotyön johtaminen

  • Esimiesten toiveet/tarpeet uudesta psykiatrisesta sairaalasta. Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

  • Hoitotyön esimiesten rooli psykiatrisen hoitotyön muutoksessa. Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.

Tutkimus ja kehittäminen

Ei vapaita aiheita tällä hetkellä.