Opiskelijaohjaus

Harjoittelu on opiskelijalle tärkeä vaihe ammatillisessa osaamisessa ja kasvussa. KYSin tavoitteena on laadukas opiskelijaohjaus, jota kehitetään jatkuvasti.

Laadukas opiskelijaohjauksemme pohjautuu opiskelijaohjauksen laatusuosituksiin. Ohjauksen laatua kehitetään säännöllisillä ohjaajakoulutuksilla sekä opiskelijoiden palautteiden perusteella.

Nimetyt opiskelijan henkilökohtaiset ohjaajat ja kliinisen hoitotyön opettajat edistävät ja tukevat opiskelijoiden harjoittelun onnistumista.

Tukena henkilökohtainen ohjaaja

Nimetty henkilökohtainen ohjaaja tukee opiskelijan ammatillisen osaamisen vahvistumista ja ammatillista kasvua

  • osallistumalla harjoittelun tavoitteiden laadintaan ja edistämällä niiden saavuttamista antamalla opiskelijalle monipuolista, säännöllistä palautetta
  • osallistumalla harjoittelun arviointiin
 

Lue lisää