Oppilaitosyhteistyö

Opiskelija voi harjoitella KYSissä, jos KYSillä ja oppilaitoksella on voimassa oleva sopimus. Mikäli kyseistä sopimusta ei ole, tulee opettajan olla yhteydessä KYSin Hallintokeskukseen Tuija Jussilaan sopimuksen laatimiseksi.

Yhteystiedot

Tuija Jussila
Johdon assistentti
p. 017 172 010
tuija.j.jussila (at) kuh.fi