Lääketieteen opetus

Kuopion yliopistollinen sairaala on opiskelijoiden sisäänottomäärän perusteella Suomen suurin lääkäreiden kouluttaja. KYSissä työskentelee jatkuvasti lähes tuhat perus- tai erikoistumisopintojaan tekevää lääkäriopiskelijaa.

Kuopiolaisella lääkärikoulutuksella on pitkät perinteet. Laadukas koulutus tunnetaan myös käytännönläheisyydestään. Opiskelijat tekevät paljon potilastyötä. Tärkeä asia oppimisen kannalta on myös se, että Kuopion yliopistollisen sairaalan henkilökunta on hyvin sitoutunut opetustyöhönsä.

KYSin rooli Itä-Suomen lääkäritarpeiden täyttäjänä on merkittävä. Suuri osa KYSin erityisvastuualueella työskentelevistä lääkäreistä on saanut koulutuksensa Kuopiossa.