Lääkärin peruskoulutus

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa lääkärin perustutkintokoulutuksen keskeinen tavoite on opettaa käytännön työtä ja kädentaitoja. Se on kuopiolaisen lääkärikoulutuksen erityisyys ja suuri vahvuus. Opiskelijat pääsevät tekemään henkilökohtaista potilastyötä, eivät vain seuraamaan sitä.

Lääkäriopiskelijoiden koulutus nivoutuu tehokkaasti yliopistollisen sairaalan toimintaan. Opiskelijat hoitavat KYSiin poliklinikkakäynnille tulevia potilaita opettajien valvonnassa ja seuraavat työskentelyä toimenpideyksiköissä ja vuodeosastoilla. Tuloksena on kustannustehokas toimintamalli, jonka ansiosta käytännön työ todella opitaan.

Potilastyötä tehdään tasapuolisesti kaikilla erikoisaloilla. Päävastuu opetuksesta on yliopiston opetusviroissa olevilla professoreilla, kliinisillä opettajilla ja opetushoitajilla. Myös suuri osa KYSin erikoislääkäreistä osallistuu käytännön potilasopetukseen. KYSin henkilökunnan opetusmyönteisyys on toinen lääkärikoulutuksen suurista vahvuuksista.