Opiskelijaohjaus bannerikuva

Opiskelijaohjaus

Opiskelijaohjaus

Opiskelijaohjaus

Harjoittelu on opiskelijalle tärkeä vaihe ammatillisessa osaamisessa ja kasvussa. KYSin tavoitteena on laadukas opiskelijaohjaus, jota kehitetään jatkuvasti.

Laadukas opiskelijaohjauksemme pohjautuu opiskelijaohjauksen laatusuosituksiin. Ohjauksen laatua kehitetään säännöllisillä ohjaajakoulutuksilla sekä opiskelijoiden palautteiden perusteella.

KYSillä opiskelijaohjausta toteutetaan yksilöohjauksena sekä ryhmäohjauksena opiskelijamoduulimallin harjoitteluissa. Nimetyt opiskelijan ohjaajat ja kliinisen hoitotyön opettajat edistävät ja tukevat opiskelijoiden harjoittelun onnistumista.

Yksilöohjaus

Nimetty ohjaaja tukee opiskelijan ammatillisen osaamisen vahvistumista ja ammatillista kasvua

  • osallistumalla harjoittelun tavoitteiden laadintaan ja edistämällä niiden saavuttamista antamalla opiskelijalle monipuolista, säännöllistä palautetta
  • osallistumalla harjoittelun arviointiin.

Opiskelijamoduuliohjaus

Ohjaajatiimi tukee opiskelijoiden ammatillisen osaamisen vahvistumista ja ammatillista kasvua

Entä, jos opiskelijaohjaus ei sujukaan odotetulla tavalla?

Haasteellisia opiskelijaohjaustilanteita varten on luotu Aktiivisen tuen malli, josta löytyy lisätietoa KYSin Intranetistä (SYKe). Haasteellinen ohjaustilanne voi liittyä opiskelijaan tai opiskelijan ohjaajaan, esim. työelämän pelisääntöjen noudattamiseen, motivaatioon, oppimiseen/osaamiseen liittyviin kehittämishaasteisiin tai ohjaussuhteeseen. Mikäli haasteita ilmenee, tulisi opiskelijaohjaajan olla välittömästi yhteydessä ohjaavaan opettajaan.