Ammattilaiset kehittämisen keskukset banneri

Sairaala rakennuksia

Ammattilaiset kehittämisen keskukset perusterveydenhuollon yksikkö websisältö

Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon (PTH) yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista. Lisäksi perusterveydenhuollon yksikkö antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueellaan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista sekä täydennyskoulutusta. Yksikkö huolehtii henkilöstötarpeen ennakoinnista sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamisesta. Myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio kuuluu PTH-yksikön toimialaan.

Tällä hetkellä PSSHP:n PTH-yksikössä keskeisimmät tehtävät jakaantuvat kolmeen kokonaisuuteen:

  1. Terveyskeskuksissa tapahtuvan lääkärikoulutuksen koordinaatio ja tuki koko KYS-erityisvastuualueella

  2. Hyvivoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) Pohjois-Savossa

  3. Alueelliset hoitoketjut

Hyvinvointialueen käynnistyessä 1.1.2023 Perusterveydenhuollon yksikkö nykymuotoisenaan lakkaa, mutta sen toiminnot siirtyvät sellaisenaan Strategia ja kehittäminen -toimialan alle.

Järjestämissuunnitelma

Ensimmäinen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2014 (pdf sivun oikeassa laidassa). Suunnitelmassa kuvattiin mm. ensihoidon, päivystystoiminnan, perus- ja erikoissairaanhoidon integraation ja näiden tarvitsemien tukipalvelujen tilannetta Pohjois-Savossa.

Järjestämissuunnitelma päivitettiin vuonna 2016 (pdf sivun oikeassa laidassa). Tämän jälkeen maakunnan perus- ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipalvelujen tulevaa rakennetta on työstetty useissa SOTE- ja maakuntauudistuksen ryhmissä, joten erillistä järjestämissuunnitelman päivitystä ei tulla tekemään ennen hyvinvointialueiden aloittamista (1.1.2023)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston yleislääketieteen oppialan kanssa. Yleislääketieteen professorilla ja kliinisillä opettajilla on yksikössä sivuvirat. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin PTH-yksiköllä on yhdessä yleislääketieteen oppialan kanssa erityinen koordinaatiovastuu yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden koulutuksesta, yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (YEK) ja kouluttajalääkärivalmennuksesta koko KYS-erityisvastuualueella.

Tämän mahdollistamiseksi P-SSHP:n PTH-yksikkö on solminut alueen terveyskeskusten ja kuntayhtymien kanssa yliopistoterveyskeskussopimuksen, joka tukee terveyskeskusten kehittymistä vetovoimaisiksi opetus- ja tutkimuskeskuksiksi.  Sopimuksessa määritellään yhteistyö lääketieteen perusopintoihin liittyvässä terveyskeskusopetuksessa, yleislääketieteen erityis- ja erikoislääkärikoulutuksessa, muiden erikoisalojen yhdeksän kuukauden terveyskeskuskoulutuksessa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Terveyskeskuksissa yleislääketieteeseen erikoistuvia ja YEK-vaihetta suorittavia lääkäreitä ohjaavilta yleislääketieteen erikoislääkäreiltä vaaditaan Itä-Suomen yliopiston myöntämä kouluttajalääkärin oikeus. Tämän mahdollistamiseksi Pohjois-Savon sairaahoitopiirin PTH-yksikkö ja Itä-Suomen yliopisto koordinoivat koko alueen kouluttajalääkäreiden valmennusta järjestämällä kouluttajalääkäreiltä vaadittavaa pedagogista koulutusta. Koulutuskokonaisuus koostuu verkkokurssina suoritettavasta kouluttajalääkärin perehdytyskurssista, kolmesta kahden päivän mittaisesta Onnistu Ohjauksessa -koulutuksesta sekä vuosittain järjestettävästä ns. konkarikouluttajille suunnatuista kaksipäiväisistä täydennyskoulutuksista

Tarkempaa tietoa kouluttajalääkärin koulutuspolusta ja vaatimuksista löydät täältä.

Perusterveydenhuollon yksikkö  ylläpitää voimassa olevaa kouluttajalääkärilistaa.

Perusterveydenhuollon yksikkö pystyy lisäksi tukemaan yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksessa olevia seuraavilla tavoilla:

1) Hallinnoimalla kahta (2) kliinisten erikoisalojen koulutusvirkaa

  • Lastentaudit
  • Naistentaudit

2) Tukemalla työnantajan myöntämää palkallista virkavapaata yleislääketieteen erikoislääkäritenttiin valmistautumiseksi

  • Korvaus on 200 euroa kutakin virkavapaapäivä kohti (arkipäivät), enimmäismäärä kaksi viikkoa (10 arkipäivää)
  • Edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta terveyskeskukseen

Pohjois-Savon PTH-yksikkö koordinoi myös KYS-erityisvastuualueen perusterveydenhuollossa tehtävää yleislääketieteen tutkimusta. Tutkimustyölle annettava tuki sisältää mm. ohjaukseen ja statistiikkaan liittyviä palveluja. Myös lyhyet tutkimusvapaat mahdollistava rahoitus on mahdollista tietyin ehdoin. Lue perusterveydenhuollon tutkijalääkärin tehtävähausta tarkemmin täältä.

Ammattilaiset kehittämisen yksiköt perusterveydenhuolto yhteystiedot websisältö

Yhteystiedot

Anu Ryynänen
Vs. yksikön johtaja, ylilääkäri
p. 044 717 6378

Mirkka Tulokas
hallintosihteeri
puh. 044 717 9331

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kuh.fi

Postiosoite
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Perusterveydenhuollon yksikkö
PL 100
70029 KYS

Käyntiosoite
KYS / Puijon sairaala
Rakennus 6, 6. krs