Asiakasraati

Sairaalan asiakkaalla tai hänen läheisellään on mahdollisuus tuoda näkemyksiä palvelujen suunnitteluun, arviointiin ja seurantaan asiakasraadin jäsenenä.

Asiakasraadit ovat mukana kehittämässä asiakaslähtöistä hoitoa, parempaa sairaalan toimintaympäristöä ja ymmärrettävämpää viestintää.

Asiakasraadin tehtävät ja toiminta

Asiakasraati

  • antaa palautetta palvelujen laadusta
  • tekee ehdotuksia palvelujen parantamiseksi
  • tuo ideoita palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Asiakasraati kokoontuu sovittuna ajankohtana keskustelemaan valitusta teemasta. Asiakasraadin vetäjinä toimivat kysiläiset, jotka ohjaavat keskustelua ja kirjaavat raadin näkemyksen.

Asiakasraatilaiset ovat vapaaehtoisia ja heidät valitaan erillisen haun kautta.

Yhteystiedot

Merja Ålander
asiakkuuspäällikkö
p. 044 717 2998

Annmari Kainulainen
ylihoitaja
p. 044 717 8637