Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoiset tuovat iloa, tukea ja toivoa sairaalan potilaille ja heidän läheisilleen. Vapaaehtoistoiminnan ytimessä on kiireetön kohtaaminen. KYSissä sairaalavapaaehtoistoimintaa koordinoi OLKA. Ensimmäiset vapaaehtoiset aloittivat KYSissä syksyllä 2019.

Vapaaehtoistehtäviä ovat esimerkiksi toimiminen aula-avustajana, juttukaverina tai leikkikaverina. Vapaaehtoiset toimivat sairaalan aulatiloissa, OLKA-pisteellä ja sovituilla yhteistyöosastoilla. Vapaaehtoisvuorot ovat pääosin arkisin ja painottuvat päiväaikaan.

Vapaaehtoisena voi toimia ilman omaa kokemusta sairastumisesta tai vammautumisesta. Vapaaehtoistoiminnalla ei korvata ammattilaisten työtä.

Vapaaehtoistehtäviä OLKAssa

 • Aula-avustaja: Kävijöiden kohtaaminen, opastaminen ja saattaminen sairaalassa
 • Juttukaveri: Potilaan ja läheisten seurana oleminen
 • Lukuystävä / leikkikaveri: Lapsipotilaiden kanssa leikkiminen ja seurana oleminen
 • Esiintyjä: Laulaminen, soittaminen, runon lausuminen
 • OLKA-pisteen vapaaehtoinen: Potilaiden, läheisten ja henkilökunnan kohtaaminen OLKA-pisteellä kuunnellen, keskustellen, auttaen ja tukien
 • Digineuvoja: Opastaminen luotettavien terveyssivustojen ja sähköisten terveyspalveluiden äärelle
 • Muut tehtävät: Edellä mainittujen tehtävien lisäksi räätälöidään tarpeiden mukaisia tehtäviä hyödyntäen vapaaehtoisen osaamista

Miten sairaalavapaaehtoiseksi pääsee?

 • Yhteydenotto ja haku vapaaehtoiseksi: Seuraava sairaalavapaaehtoisten valmennuksen hakuilmoitus avataan joulukuussa.  

 • Haastattelu ja sopimus: Kaikki halukkaat vapaaehtoiset haastatellaan ja valmennukseen valitaan tehtäviin sopivat vapaaehtoiset. Haastattelun yhteydessä allekirjoitetaan vapaaehtoistoiminnan sopimus, joka sisältää muun muassa salassapitositoumuksen.
 • Vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa -valmennus: Kaikki OLKAn vapaaehtoiset käyvät neljän tunnin valmennuksen. Valmennuksessa tutustutaan KYSiin, käydään läpi sairaalahygieniaohjeet vapaaehtoisille, pohditaan vapaaehtoisen oikeuksia ja velvollisuuksia sairaalassa sekä harjoitellaan kohtaamista.
 • Rikosrekisteriote: Lasten parissa toimivilta vapaaehtoisilta tarkistetaan rikosrekisteriote, jonka vapaaehtoinen toimittaa OLKA-koordinaattorille nähtäväksi. Rikosrekisteriote on vapaaehtoiselle maksuton.
 • Perehdytys tehtävään: Vapaaehtoinen saa tehtäväkohtaisen perehdytyksen.
 • Toiminta: Vapaaehtoinen osallistuu toimintaan ja sopii vapaaehtoisvuorot etukäteen OLKA-koordinaattorin kanssa.
 • Tuki, virkistys ja lisävalmennus: Vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua työnohjaukseen, virkistykseen ja lisävalmennuksiin.
 • Tauolle jääminen, lopettaminen tai tehtävän vaihtaminen: Vapaaehtoisella on oikeus jäädä tauolle tai lopettaa vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoinen voi myös vaihtaa tehtävää. Asiasta sovitaan OLKA-koordinaattorin kanssa.

On tärkeää, että sairaalavapaaehtoisena toimivan oma elämäntilanne on tasapainossa. Edellytämme vapaaehtoisilta vähintään 18 vuoden ikää. Vapaaehtoisilla tulee olla tuhkarokko- ja vesirokkorokotukset otettuna tai taudit sairastettuna. Lisäksi sairaalassa toimivilta vapaaehtoisilta edellytetään influenssarokotteen ottamista vuosittain.

Yhteystiedot

OLKA-toiminta, yhteyshenkilöt
olka(at)kuh.fi