Ensihoito

Miten toimit, jos ensihoidolle on tarvetta?  

Jos epäilet tai havaitset terveyteen liittyvän hätätilanteen, soita 112 ja vastaa kysymyksiin. Mahdollisuuksien mukaan käytä puheluun 112-sovellusta. Hätäkeskuspäivystäjä antaa ohjeita auttamiseen hätäpuhelun yhteydessä ja voi pyytää sinua tai muita paikalla olevia opastamaan avun tapahtumapaikalle. Toimi saamiesi ohjeiden mukaan.

Mistä apu tulee?

Hätäkeskus käsittelee hätäilmoituksen valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti ja hälyttää kiireellisiin ensihoidon tehtäviin lähimmän ambulanssin. Kriittisimmissä tilanteissa hätäkeskus hälyttää myös ensihoitolääkärin, joka voi tulla paikalle joko lääkäriautolla tai helikopterilla. Hätäkeskuksen kiireettömäksi tehtäväksi arvioiduissa tilanteissa tarkempi hoidon- ja palveluntarpeen arviointi suoritetaan puhelimitse. Puhelun aikana kokenut sairaanhoitaja kartoittaa tilanteen ja voi antaa ohjeet kotihoitoon, ohjata hakeutumaan lääkärin vastaanotolle tai arvionsa perusteella tarvittaessa hälyttää paikalle ambulanssin tai esimerkiksi kotisairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän.

Miten autat meitä auttamaan?

Mikäli mahdollista, apua odottaessa ota esille potilaan henkilötiedot (esimerkiksi Kela-kortti) ja tieto ajantasaisesta lääkityksestä. Mikäli potilaalla on käytössä koti- tai saattohoidon kansio, varaa se ensihoitajien saataville. Ensihoitajat saattavat soittaa matkalta kohteeseen siihen numeroon, josta hätäilmoitus on tehty. Pidä siis puhelin lähettyvillä ja vastaa myös tuntemattomasta numerosta tulevaan puheluun.

Onko aina tarve lähteä päivystykseen?

Ensihoitajat tutkivat potilaat huolellisesti paikan päällä ja arvioivat sekä hoidon että kuljetuksen tarpeen ja kiireellisyyden yksilöllisesti. Tarvittaessa ensihoitajat ovat yhteydessä päivystävään lääkäriin hoito-ohjeiden, kuljetuksen sekä hoitopaikan sopimiseksi. Toisinaan ensihoitajat voivat hoitaa oireen tai vamman kokonaan tapahtumapaikalla. Joissain tilanteissa potilaan oire tai vaiva on jo väistynyt tai laadultaan sellainen, ettei se vaadi välitöntä päivystyskäyntiä. Tällöin kuljetusta ei tarvita.  Joskus potilaan vaiva vaatii päivystyksellisiä lisäselvityksiä ja hoitoa, mutta terveyskeskukseen tai sairaalaan voi mennä omalla tai läheisen kyydillä tai esimerkiksi Kela-taksilla.
Ambulanssikuljetusta tarvitaan, mikäli potilaan tila edellyttää jatkuvaa seurantaa tai hoitoa matkan aikana.

Muuta huomioitavaa

Pääsääntöisesti ambulanssiin ei kuljetuksen ajaksi oteta omaisia, sillä mahdolliseen hälytysajoon voi liittyä riskejä. Poikkeuksen muodostavat erityisesti pienet lapset, joiden kohdalla vanhemman mukanaolo on yleensä perusteltua. Kunnioita potilaan yksityisyyttä, äläkä kuvaa esimerkiksi onnettomuuspaikoilla. Anna ammattilaisille työrauha.