Päivystys- ja akuuttiosastot

Päivystysosasto

Päivystysosastolla on 20 potilaspaikkaa. Osastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen yli 16-vuotiaita potilaita.

Hoitoaika päivystysosastolla on noin vuorokausi. Jatkohoitoa tarvitsevat potilaat siirtyvät vuodeosastolle tai oman kotikunnan terveyskeskukseen.

Akuuttiosasto

Akuuttiosasto tarjoaa lyhytaikaista hoitoa äkillisesti sairastuneille sisätautialan ja yleislääketieteen potilaille. 23-paikkaisella osastolla keskitytään akuutteihin ongelmiin ja noudatetaan nopean kotiuttamisen ja kuntouttavan hoitotyön periaatteita. Näin varmistetaan riittävät resurssit kuntouttavaan hoitotyöhön, turvalliseen kotiutumiseen, hyvään hoitoon ja oikea-aikaisiin tutkimuksiin.

Osaston keskimääräinen hoitoaikatavoite on 2­–3 vuorokautta. Potilaalla on mahdollisuus saada apua kotiasioidensa järjestämiseen sekä tietoa toimintakykynsä ja lääkityksensä kokonaistilanteesta. Liiallisen puhelinliikenteen välttämiseksi toivomme, että lähiomaisista nimetään yksi henkilö, joka pitää yhteyttä hoitohenkilökuntaan ja välittää tietoja potilaan voinnista muille omaisille.

Yleislääkärin ja geriatrin lisäksi akuuttiosastolla työskentelee kaksi erikoistuvaa lääkäriä. Osastolla on laaja moniammatillinen tiimi: kotiutushoitaja, sosiaalityöntekijä, farmaseutti, fysioterapeutti ja osastonsihteeri. Yhteistyö kotiutustiimin ja kotisairaalan kanssa on tiivistä. Osastolla työskentelevät hoitajat ovat KYSin pitkäaikaisia moniosaajia.

Yhteystiedot

Päivystysosasto
Hoitajat p. 017 173 073
Puijon sairaala, Pääsairaala, R, 3. krs

Akuuttiosasto 4992
Kanslia p. 017 172 192
Puijon sairaala, Pääsairaala, C, 7. krs