Eettisesti hyvä hoito

Eettisesti hyvä hoito on yhteinen tehtävämme. Sen toteutumisen tukena on sekä lainsäädäntö että eettiset ohjeet. Etiikka koskee kaikkia hoidon ja palvelujen osapuolia. Se oikeuttaa ja velvoittaa toimimaan eettisesti arvokkaalla tavalla. 

Eettisyys sinulle potilaana ja asiakkaana tarkoittaa, että olet muiden ihmisten kanssa yhtä arvokas ja sinua tulee kohdella sen mukaisesti.

Oikeutesi ja velvollisuutesi

Sinulla on potilaana sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Omaisesi ja läheisesi ovat myös tärkeä osa eettisesti hyvän hoidon toteuttamisessa. Jos olet laatinut hoitotahdon, sitä noudatetaan hoidossasi mahdollisuuksien mukaan. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilta löytyy lomake hoitotahdon tekemiseen.

Elämän loppuvaiheen hyvä hoito eli saattohoito

Saattohoidon perustana on potilaan ihmisarvo, itsemääräämisoikeus ja inhimillinen hoito. Lue lisää saattohoidosta KYSissä.

Hoitoeettinen neuvottelukunta

Pohjois-Savon hoitoeettinen neuvottelukunta pohtii potilaan asemaan liittyviä eettisiä näkökohtia, kuten  tutkimus- ja hoitomuotojen eettisyyttä. Hoitoeettinen neuvottelukunta seuraa ETENEn toimintaa ja arvioi kuinka sen kannanotot pitäisi ottaa huomioon. Hoitoeettisen neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta.

Yhteystiedot

Merja Miettinen
hallintoylihoitaja
p. 017 173 311
etunimi.sukunimi@kuh.fi

Lue lisää