Eettisesti hyvä hoito

Eettisesti hyvä hoito on yhteinen tehtävämme. Sen toteutumisen tukena on sekä lainsäädäntö että eettiset ohjeet. Etiikka koskee kaikkia hoidon ja palvelujen osapuolia. Se oikeuttaa ja velvoittaa toimimaan eettisesti arvokkaalla tavalla. 

Eettisyys sinulle potilaana ja asiakkaana tarkoittaa, että olet muiden ihmisten kanssa yhtä arvokas ja sinua tulee kohdella sen mukaisesti.

Oikeutesi ja velvollisuutesi

Sinulla on potilaana sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Omaisesi ja läheisesi ovat myös tärkeä osa eettisesti hyvän hoidon toteuttamisessa. Jos olet laatinut hoitotahdon, sitä noudatetaan hoidossasi mahdollisuuksien mukaan. Lue lisää hoitotahdosta Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sivulta.

Elämän loppuvaiheen hyvä hoito eli saattohoito

Saattohoidon perustana on potilaan ihmisarvo, itsemääräämisoikeus ja inhimillinen hoito. Lue lisää saattohoidosta KYSissä.