Eettisyys omaisena ja läheisenä

Eettisyys minulle omaisena, läheisenä ja saattajana tarkoittaa, että

  • olen tärkeä osa potilaan hoitoa
  • osallistun hoidon suunnitteluun ja toteutukseen potilaan niin toivoessa
  • annan potilashoitoon osallistuvan henkilökunnan toteuttaa omaa tehtäväänsä
  • käyttäydyn asiallisesti potilaita ja henkilökuntaa kohtaan. KYSissä noudatetaan nollatoleranssia väkivallan suhteen
  • kerron hoitavalle henkilökunnalle potilaan suostumuksella hänen hoitonsa kannalta tiedossani olevat merkittävät asiat
  • kunnioitan potilaan tietosuojaa; potilas päättää, mitä tietoja hän haluaa itsestään annettavan minulle
  • olen luottamuksen arvoinen, pidän omana tietonani myös kaikki sivullisena tietooni tulleet asiat
  • kunnioitan potilaan hoitotahtoa, mikäli se on tiedossani
  • kunnioitan potilaan edunvalvojana tai edustajana toimivan asemaa
  • huolehdin myös omasta jaksamisestani, koska tukeni ja voimavarani ovat potilaalle tärkeitä