Hoitoeettinen neuvottelukunta

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen asettama Hoitoeettinen neuvottelukunta on toiminut vuodesta 2002 alkaen. Neuvottelukunta käsittelee potilaan asemaan tai tasavertaisuuteen liittyviä periaatteellisia eettisiä kysymyksiä kuten hoitopalvelujen saatavuutta sekä tutkimus- ja hoitomuotojen eettisyyttä. Hoitoeettinen neuvottelukunta tekee yhteistyötä Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) kanssa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hoitoeettisen neuvottelukunnan tehtävänä on

 • ylläpitää alueellista ja kansallista keskustelua hoitoetiikasta
 • järjestää koulutusta sairaanhoitopiirin alueella
 • pohtia potilaan asemaan liittyviä erityisiä eettisiä näkökohtia
 • kehittää ratkaisumalleja kliinisten ongelmatilanteiden eettisiin kysymyksiin
 • tarkastella uusia tutkimus- ja hoitomuotoihin liittyviä eettisiä näkökohtia
 • antaa pyydettäessä lausuntoja ja kannanottoja ohjeisiin ja hoitokäytäntöihin hoitoeettisestä näkökulmasta. 

Hoitoeettinen neuvottelukunta kokoontuu 5 - 6 kertaa vuodessa ja järjestää vuosittain marraskuussa alueellisen seminaarin, joka on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Neuvottelukunnan työskentely tapahtuu alatyöryhmissä, jotka verkostoituvat alueellisesti ja kansallisesti. Hoitoeettisen neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta.

 

Hoitoeettisen neuvottelukunnan kokoonpano vuosille 2018 - 2021

 • Tarja Poikkeus, ylihoitaja, KYS, puheenjohtaja
 • Tarja Tervo-Heikkinen, kl. hoitotyön asiantuntija, KYS, varapuheenjohtaja
 • Taina Aikkila, osastonhoitaja, KYSTERI, Keitele
 • Paavo Autere, lakimies, KYS
 • Eila Eskelinen, kokemusasiantuntija
 • Tuula Iivonen, kl.erik. sairaanhoitaja, syöpäkeskus, KYS
 • Tatu Kemppainen, palvelukeskusjohtaja, operatiivinen keskus, KYS
 • Anna Kerkkonen, lääketieteen opiskelija, Itä-Suomen yliopisto
 • Kaija Kokkonen, kotihoidon päällikkö, Kuopion kaupunki
 • Ilkka Koponen, erikoistuva lääkäri, lasten psykiatria, KYS
 • Marja Pulliainen, osastonsihteeri, psykiatria, KYS
 • Marja-Liisa Rissanen, lehtori, Savonia-amk
 • Maarit Savolainen, sosiaalityöntekijä, KYS
 • Soili Törmälehto, kokemusasiantuntija
 • Susanna Vatanen, kehittämisosastonhoitaja, lastenklinikka, KYS
 • Antti Hedman, johtajaylilääkäri, PSSHP
 • Tarja Välimäki, lehtori, Itä-Suomen yliopisto
 • Riitta-Liisa Heiskanen, hallinnon assistentti, PSSHP, sihteeri

Yhteystiedot

puheenjohtaja Tarja Poikkeus

varapuheenjohtaja Tarja Tervo-Heikkinen

sihteeri Riitta-Liisa Heiskanen

Sähköpostiosoite

hoitoeettinen@kuh.fi

 

Eettisesti –uutislehti

 

Muistiot

 

Linkit