Hoitoeettinen neuvottelukunta

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen asettama Hoitoeettinen neuvottelukunta on toiminut vuodesta 2002 alkaen. Neuvottelukunta käsittelee potilaan asemaan tai tasavertaisuuteen liittyviä periaatteellisia eettisiä kysymyksiä kuten hoitopalvelujen saatavuutta sekä tutkimus- ja hoitomuotojen eettisyyttä. Hoitoeettinen neuvottelukunta tekee yhteistyötä Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) kanssa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hoitoeettisen neuvottelukunnan tehtävänä on

 • ylläpitää alueellista ja kansallista keskustelua hoitoetiikasta
 • järjestää koulutusta sairaanhoitopiirin alueella
 • pohtia potilaan asemaan liittyviä erityisiä eettisiä näkökohtia
 • kehittää ratkaisumalleja kliinisten ongelmatilanteiden eettisiin kysymyksiin
 • tarkastella uusia tutkimus- ja hoitomuotoihin liittyviä eettisiä näkökohtia
 • antaa pyydettäessä lausuntoja ja kannanottoja ohjeisiin ja hoitokäytäntöihin hoitoeettisestä näkökulmasta. 

Hoitoeettinen neuvottelukunta kokoontuu 5 - 6 kertaa vuodessa ja järjestää vuosittain marraskuussa alueellisen seminaarin, joka on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Neuvottelukunnan työskentely tapahtuu alatyöryhmissä, jotka verkostoituvat alueellisesti ja kansallisesti. Hoitoeettisen neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta.

 

Hoitoeettisen neuvottelukunnan kokoonpano vuosille 2021 - 2024

 • Susanna Vatanen, kl. hoitotyön asiantuntija, puheenjohtaja
 • Tatu Kemppainen, palvelukeskusjohtaja, operatiivinen keskus, varapuheenjohtaja
 • Minna Mykkänen, vs. toimialajohtaja
 • Sari Lipponen, fysioterapeutti, hoitotyön edustaja
 • Eila Eskelinen, kokemusasiantuntija
 • Päivi Eskelinen, ylihoitaja, Kuopion kaupunki
 • Antti Hedman, johtajaylilääkäri
 • Satu Juttula-Moilanen, osastonhoitaja, KYSTERI, Keitele
 • Ilkka Koponen, erikoistuva lääkäri, lastenpsykiatria
 • Outi Nikunen, kehittämiskoordinaattori, Itäinen syöpäkeskus
 • Tiina Puranen, toiminnanjohtaja, FinFami ry.
 • Tiina Mäkeläinen, hoitotyön lehtori, Savonia-amk
 • Janne Salonen, lääketieteen opiskelija
 • Maarit Savolainen, sosiaalityöntekijä
 • Ari Uusaro, ylilääkäri, tehohoidon osasto
 • Tarja Välimäki, yliopiston lehtori, UEF
 • Riia Mönkkönen, hallintosihteeri

Yhteystiedot

puheenjohtaja Susanna Vatanen
varapuheenjohtaja Tatu Kemppainen
sihteeri Riia Mönkkönen

Sähköpostiosoite

hoitoeettinen@kuh.fi

Eettisesti –uutislehti