Hoitoeettinen neuvottelukunta

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen asettama Hoitoeettinen neuvottelukunta on toiminut vuodesta 2002 alkaen. Neuvottelukunta käsittelee potilaan asemaan tai tasavertaisuuteen liittyviä periaatteellisia eettisiä kysymyksiä kuten hoitopalvelujen saatavuutta sekä tutkimus- ja hoitomuotojen eettisyyttä. Hoitoeettinen neuvottelukunta tekee yhteistyötä Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) kanssa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hoitoeettisen neuvottelukunnan tehtävänä on

  • ylläpitää alueellista ja kansallista keskustelua hoitoetiikasta
  • järjestää koulutusta sairaanhoitopiirin alueella
  • pohtia potilaan asemaan liittyviä erityisiä eettisiä näkökohtia
  • kehittää ratkaisumalleja kliinisten ongelmatilanteiden eettisiin kysymyksiin
  • tarkastella uusia tutkimus- ja hoitomuotoihin liittyviä eettisiä näkökohtia
  • antaa pyydettäessä lausuntoja ja kannanottoja ohjeisiin ja hoitokäytäntöihin hoitoeettisestä näkökulmasta. 
Hoitoeettinen neuvottelukunta kokoontuu 5 - 6 kertaa vuodessa ja järjestää vuosittain marraskuussa alueellisen seminaarin, joka on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Neuvottelukunnan työskentely tapahtuu alatyöryhmissä, jotka verkostoituvat alueellisesti ja kansallisesti. Hoitoeettisen neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta.

Yhteystiedot

puheenjohtaja Tarja Poikkeus

varapuheenjohtaja Tarja Tervo-Heikkinen

sihteeri Riitta-Liisa Heiskanen

Sähköpostiosoite

hoitoeettinen@kuh.fi

Linkit

ETENE