Potilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oikeudet

Minulla potilaana on lakiin perustuva oikeus

 • hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon, siihen liittyvät kohteluun ja tiedonsaantiin
 • saada hoitoa oikea-aikaisesti sairauden vaatimalla kiireellisyydellä
 • tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi
 • saada tietoa terveydentilastani, hoidon laajuudesta, riskitekijöistä ja hoitovaihtoehdoista tavalla, jota ymmärrän
 • tietosuojaan; tietojani ei saa luovuttaa ulkopuolisille ilman kirjallista lupaani
 • tarkistaa omat tietoni
 • potilasasiamiehen palveluihin ja oikeus tehdä muistutus hoidon ja kohtelun laadusta
 • tehdä kantelu potilasvahinkoasiassa

Velvollisuudet

 • Kerron kaikki terveydentilaani vaikuttavat asiat, koska aiempien sairauksien yhteydessä käytetyt ja käytettävät hoidot voivat vaikuttaa taudin määrittämiseen ja hoitojen onnistumiseen tai niillä voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia.
 • Olen yhteistyöhaluinen, otan huomioon myös muut potilaat ja noudatan sairaalan asettamia sääntöjä, esimerkiksi tupakoinnin välttämistä sairaala-alueella.
 • Keskityn tutkimuksistani ja hoitomenetelmistä annettavaan tietoon ja tarvittaessa varmistan kysymyksilläni, että olen ymmärtänyt asian.
 • Ymmärrän, että joskus sairaalassa ei voida tehdä enempää kuin käytettävissä olevat resurssit ja yleisesti hyväksytyt hoitokäytännöt määrittävät.
 • Noudatan salassapitovelvoitetta myös siltä osin, mitä saan hoitopaikassa potilaana tietooni toisten potilaiden asioista.
 • Voin olla joskus tyytymätön tutkimuksiini ja saamaani hoitoon. Silloin esitän asiani potilasasiamiehelle, sosiaalisen median kautta asian hoitaminen ei etene.