Potilasasiamies

Potilaan asema ja oikeudet

Potilaan oikeuksista säädetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa. Laki antaa sinulle oikeuden mm.

  • hoitoon pääsyyn hoitotakuun mukaisessa ajassa
  • hyvään kohteluun ja hoitoon yhteisymmärryksessä kanssasi
  • käyttää suomen tai ruotsin kieltä, ja mahdollisuuksien mukaan muuta äidinkieltäsi
  • tietoon terveydentilastasi, hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista
  • tarkistaa omat potilaskertomustietosi ja tarvittaessa pyytää oikaisua niihin
  • terveystietojesi salassapitoon
  • mahdollisuuden keskusteluun hoitovaihtoehdoista
  • hoidosta kieltäytymiseen
  • hoitotahtosi toteutumiseen.

Potilasasiamies antaa tietoja oikeuksistasi.

Jokaisella hoitolaitoksella on oltava potilasasiamies. Hän antaa tarvittaessa sinulle tai läheisellesi tietoa oikeuksistasi ja on velvollinen avustamaan muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen tai korvaushakemuksen teossa. Potilasasiamies ei ota kantaa hoidon laatuun. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. 

KYSin potilasasiamiehet

Kristiina Anttonen
Somatiikan ja lastenpsykiatrian potilasasiamiestehtävät
Puijon sairaala, rak 6, 6. krs.
p. 044 711 3570 (ma-pe klo 8–15)

Jenni Allimaa

Psykiatrian potilasasiamiestehtävät
Puijon sairaala, rak. 5, 8. krs.
p. 044 717 9794 (ma, ke, pe klo 8–10)

Voit jättää soittopyynnön puhelinvastaajaan myös soittoaikojen ulkopuolella.

Tapaamiset ajanvarauksella.

Potilasasiamiehillä on käytössä myös suojattu sähköposti. Lue ohjeet suojatun sähköpostin lähettämisestä.