Potilasturvallisuus

  • on osa hyvää hoitoa
  • kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden
  • tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheudu potilaalle haittaa

Sairaalassa ei tarvitse pelätä

KYSissä työskentelee ammattitaitoinen henkilökunta, jonka työn tavoitteena on taata potilaiden hyvä ja turvallinen hoito. Hoito suunnitellaan yhteistyössä potilaan ja mahdollisesti omaisten kanssa. Hoitomuodot perustuvat parhaaseen tutkittuun tietoon.

Jotta voit potilaana kokea olevasi hoidon keskipisteenä, on antamasi palaute meille arvokasta. Noudatamme KYSissä nollatoleranssia väkivallan suhteen.

Jos hoito ei toteudukaan suunnitellusti

Aina hoito ei suju toivotulla tavalla, ja potilaalle saattaa aiheutua hoidosta haittaa. Vastuu turvallisesta hoidosta on aina hoitavilla työntekijöillä ja siksi on tärkeää selvittää tapahtunut.

Potilas ja/tai hänen omaisensa, joka kokee, että hoidon aikana on tapahtunut vaaratilanne, voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä sähköisesti tai jokaisesta KYSin yksiköstä saatavalla paperilomakkeella, jonka voit myös tulostaa tästä.

Tee tästä sähköinen ilmoitus vaaratilanteesta. Jos jätät yhteystietosi, olemme sinuun puhelimitse yhteydessä tilanteen läpikäymiseksi.

Vaaratilanneilmoitus ei ole virallinen muistutus hoitovirheiden osalta. Hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen tai kantelun. Muistutus lähetetään KYSin kirjaamoon ja kantelu aluehallintoviraston kirjaamoon.

Potilasturvallisuus on yhteinen asia

Potilasturvallisuus ja hyvä hoito ovat kaikkien yhteinen asia, jossa myös sinun osuutesi on tärkeä.  KYSissä on joka yksikössä potilaan huoneentaulu, johon on koottu asioita, joilla sinäkin voit osallistua ja vaikuttaa hyvän, turvallisen hoidon toteutumiseen.