Sosiaalityöntekijä

Terveyssosiaalityö on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Yksilökohtaisen asiakastyön lisäksi sosiaalityöntekijä osallistuu potilaan jatkohoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Sairastuminen tai vammautuminen vaikuttaa monella tavalla arkeen: perhe-elämään, kotona selviytymiseen, työhön, toimeentuloon ja harrastuksiin. Sosiaalityöntekijän kanssa on mahdollisuus keskustella uuden elämäntilanteen aiheuttamista muutoksista ja kysymyksistä sekä saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa. Keskustelu sosiaalityöntekijän kanssa voi auttaa löytämään keinoja selviytymiseen ja jaksamiseen. Tarvittaessa sosiaalityöntekijä on yhteydessä omaisiin, viranomaisiin, järjestöihin ja muihin tukea, palveluita tai etuuksia antaviin tahoihin.

Sosiaalityöntekijä auttaa, ohjaa ja neuvoo

 • Sairausvakuutuksen etuuksissa, esim. sairauspäiväraha-, matka- ja lääkekorvauksissa, etuuksissa sekä vammaistuissa ja eläkettä saavan hoitotuissa
 • Selviytymistä tukevissa palveluissa, esim. kotipalveluissa, vammaispalveluissa ja päihdepalveluissa sekä lapsiperhetyöpalveluissa
 • Keskusteluapua esimerkiksi elämän kriisitilanteissa
 • Kuntoutusasioissa esim. uudelleenkoulutusasioissa ja työkykyyn liittyvissä selvityksissä, ensitieto- ja sopeutumisvalmennuskurssiasioissa
 • Sosiaaliturvaan liittyvissä muissa etuuksissa esim. vakuutukset, toimeentulotuki ja omaishoidontuki ja eläketurva-asioissa
 • Tiedottaa potilasjärjestöistä ja niiden toiminnasta

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama julkaisu.

Sosiaalitoimen etuustietopalvelu Kelmu

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri, Kuopion yliopistollinen sairaala ja Kansaneläkelaitos (Kela) ovat tehneet sopimuksen sosiaalitoimen etuustietopalvelun (Kelmu) käytöstä. Sen mukaan KYSin sosiaalityöntekijät voivat potilaan luvalla katsoa tietoa Kelan

 • etuuksien vireilläolosta
 • etuuksien ratkaisuista
 • etuuksien maksuista
 • vakuuttamisasioiden vakuutusjaksoista
 • Kelan hallussa olevat työeläkkeiden päätöstiedot

Tiedot luovutetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:n 1 momentin ja 21 §:n sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 a §:n perusteella sairaanhoitopiirille laissa säädettyjen tehtävien toimeenpanoa varten.

Sosiaalityöntekijät informoivat asiasta ja kysyvät potilaan luvan aina ennen tietojen katsomista.

Yhteystiedot

Sosiaalityön palvelulinjajohtaja
Sointu Riekkinen-Tuovinen
p. 044 711 3574

Vastaava sosiaalityöntekijä
Marjo Kärkkäinen
Vastaava sosiaalityöntekijä lastenpsykiatria ja somaattiset erikoisalat
p. 044 711 3572

Jenni Ilvesniemi
Vastaava sosiaalityöntekijä nuoriso- ja aikuispsykiatria
p. 044 717 8523