Sosiaalityöntekijä

Terveyssosiaalityö on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Yksilökohtaisen asiakastyön lisäksi sosiaalityöntekijä osallistuu potilaan jatkohoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Sairastuminen tai vammautuminen vaikuttaa monella tavalla arkeen: perhe-elämään, kotona selviytymiseen, työhön, toimeentuloon ja harrastuksiin. Sosiaalityöntekijän kanssa on mahdollisuus keskustella uuden elämäntilanteen aiheuttamista muutoksista ja kysymyksistä sekä saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa. Keskustelu sosiaalityöntekijän kanssa voi auttaa löytämään keinoja selviytymiseen ja jaksamiseen. Tarvittaessa sosiaalityöntekijä on yhteydessä omaisiin, viranomaisiin, järjestöihin ja muihin tukea, palveluita tai etuuksia antaviin tahoihin.

Sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa voit keskustella uudessa elämäntilanteessa askarruttavista asioista, katso lisää alla olevasta videosta.

Sosiaalityöntekijä auttaa, ohjaa ja neuvoo

  • Sairausvakuutuksen etuuksissa, esim. sairauspäiväraha-, matka- ja lääkekorvauksissa, etuuksissa sekä vammaistuissa ja eläkettä saavan hoitotuissa
  • Selviytymistä tukevissa palveluissa, esim. kotipalveluissa, vammaispalveluissa ja päihdepalveluissa sekä lapsiperhetyöpalveluissa
  • Keskusteluapua esimerkiksi elämän kriisitilanteissa
  • Kuntoutusasioissa esim. uudelleenkoulutusasioissa ja työkykyyn liittyvissä selvityksissä, ensitieto- ja sopeutumisvalmennuskurssiasioissa
  • Sosiaaliturvaan liittyvissä muissa etuuksissa esim. vakuutukset, toimeentulotuki ja omaishoidontuki ja eläketurva-asioissa
  • Tiedottaa potilasjärjestöistä ja niiden toiminnasta

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama julkaisu.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot löydät puhelinluettelosta laittamalla hakusanakenttään sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityön palvelulinjajohtaja
Marjo Kärkkäinen
p. 044 717 6410

Vastaava sosiaalityöntekijä
Sanna Sederqvist
Vastaava sosiaalityöntekijä lastenpsykiatria ja somaattiset erikoisalat
p. 044 711 3584

Vastaava sosiaalityöntekijä
Jenni Ilvesniemi
Vastaava sosiaalityöntekijä nuoriso- ja aikuispsykiatria
p. 044 717 8523

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kuh.fi