Sosiaalityöntekijä

Terveyssosiaalityö on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Yksilökohtaisen asiakastyön lisäksi sosiaalityöntekijä osallistuu potilaan jatkohoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Sairastuminen tai vammautuminen vaikuttaa monella tavalla arkeen: perhe-elämään, kotona selviytymiseen, työhön, toimeentuloon ja harrastuksiin. Sosiaalityöntekijän kanssa on mahdollisuus keskustella uuden elämäntilanteen aiheuttamista muutoksista ja kysymyksistä sekä saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa. Keskustelu sosiaalityöntekijän kanssa voi auttaa löytämään keinoja selviytymiseen ja jaksamiseen. Tarvittaessa sosiaalityöntekijä on yhteydessä omaisiin, viranomaisiin, järjestöihin ja muihin tukea, palveluita tai etuuksia antaviin tahoihin.

Sosiaalityöntekijä auttaa, ohjaa ja neuvoo

  • Sairausvakuutuksen etuuksissa, esim. sairauspäiväraha-, matka- ja lääkekorvauksissa, etuuksissa sekä vammaistuissa ja eläkettä saavan hoitotuissa
  • Selviytymistä tukevissa palveluissa, esim. kotipalveluissa, vammaispalveluissa ja päihdepalveluissa sekä lapsiperhetyöpalveluissa
  • Keskusteluapua esimerkiksi elämän kriisitilanteissa
  • Kuntoutusasioissa esim. uudelleenkoulutusasioissa ja työkykyyn liittyvissä selvityksissä, ensitieto- ja sopeutumisvalmennuskurssiasioissa
  • Sosiaaliturvaan liittyvissä muissa etuuksissa esim. vakuutukset, toimeentulotuki ja omaishoidontuki ja eläketurva-asioissa
  • Tiedottaa potilasjärjestöistä ja niiden toiminnasta

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama julkaisu.

Yhteystiedot

Sosiaalityön palvelulinjajohtaja
Sointu Riekkinen-Tuovinen
p. 044 711 3574

Vastaava sosiaalityöntekijä (psykiatria)
Nina Partanen
p. 044 717 5499