Tietosuojavastaava

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava seuraa ja valvoo asiakastietojen sähköistä käsittelyä ja menettelytapoja.

Tietosuojavastaava

  • osallistuu tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden valmisteluun
  • antaa tietosuojaan liittyvää koulutusta
  • toimii henkilökunnan ja potilaiden tukena tietosuoja-asioissa

Tarkastuspyynnön tekeminen

Potilastietojen käsittelystä voi pyytää selvitystä alla olevalla lomakkella. Lomake tulostetaan ja toimitetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kirjaamoon, jonka yhteystiedot löytyvät lomakkeesta.

Yhteystiedot

Auli Mikkonen
Tietosuojavastaava
p. 044 717 6894
etunimi.sukunimi@kuh.fi

Lisätietoa aiheesta