Ulkomaalaisten hoito

Kaikki Suomessa sairastuvat tai vammautuvat henkilöt ovat oikeutettuja kiireelliseen sairaanhoitoon ja hammashoitoon kotimaastaan riippumatta. Potilasta hoidetaan niin pitkään, että hän voi matkustaa turvallisesti kotimaahansa, joka on varsinaisesti vastuussa hänen sairaanhoidostaan ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

Hoidosta perittävät maksut määräytyvät potilaan kotimaan mukaisesti. Sairaanhoitopalvelujen järjestäminen voi perustua Euroopan Unionin lainsäädäntöön tai muuhun Suomea sitovaan sosiaaliturva- tai sairaanhoitosopimukseen.

Pääperiaatteet

  • EU:n, ETA-valtioiden ja Sveitsin kansalaisilta sekä ulkomaalaisilta, jolla on kotikunta Suomessa, peritään samat maksut kuin Suomessa vakituisesti asuvilta sekä kiireellisessä että kiireettömässä hoidossa
  • Sosiaaliturvasopimus Kanadan Quebecin kanssa korvaa tilapäisen oleskelun aikana sairaanhoidon Suomessa työskenteleville, opiskelijoille sekä heidän perheenjäsenilleen. Maksut ovat siis samat kuin suomalaisilla.
  • Australian kanssa solmittu sopimus korvaa tilapäisesti Suomessa oleskeleville kiireellisen sairaanhoidon, jolloin heiltä peritään samat maksut kuin suomalaisilta.
  • Muista kuin EU- tai sopimusmaista tulevat henkilöt maksavat hoidon todelliset kustannukset sekä kiireellisestä että ei-kiireellisestä hoidosta.
  • Muista kuin EU- ja sopimusmaista ei-kiireelliseen hoitoon hakeutuvien pitää tiedustella mahdollisuutta hoitoon pääsyyn ja sopia järjestelyistä etukäteen. Hoitokustannukset pitää maksaa ennen hoitoon pääsyä.

Tulkkipalvelut

  • KYSissä hoidon apuna voidaan käyttää myös tulkkipalvelua
  • Jos tarvitset tulkkia, ilmoita siitä mahdollisuuksien mukaan KYSin henkilökunnalle jo etukäteen
  • Palvelu hankitaan tarvittaessa yksityisiltä tulkkaustoimistoilta, joiden kielivalikoima on erittäin kattava