EU-kansalaiset, ETA-maat ja Sveitsi

EU:n jäsenvaltioiden, ETA-valtioiden ja Sveitsin kansalaiset saavat lääketieteellisistä syistä välttämättömän hoidon samoilla perusteilla ja samalla asiakasmaksulla kuin suomalaiset. He voivat käyttää myös Suomen julkisen terveydenhuollon kiireettömiä hoitopalveluja. Heille on turvattava hoitoon pääsy julkiseen terveydenhuoltoon samoin edellytyksin kuin suomalaisille asiakkaille. Hoito annetaan Suomen lainsäädännön ja hoitokäytäntöjen mukaisesti.

Potilas voi hakea ennakkolupaa hoitoon pääsemiseen omasta asuinvaltiostaan ennen hoitoa tai maksaa kiireettömän hoidon kustannukset itse ja hakee korvausta jälkikäteen. Jos asiakas valitsee erikoissairaanhoidon hoitopaikan toiselta paikkakunnalta tai toisesta EU-maasta, ETA-valtiosta tai Sveitsistä, matkakorvaus on enimmillään se kustannus, joka syntyisi matkasta lähimpään mahdolliseen erikoissairaanhoitoa tarjoavaan sairaalaan.

Vaadittavat asiakirjat

Potilas todistaa henkilöllisyytensä matkustusasiakirjalla, kuten passilla. Tilapäisesti Suomessa oleskelevalla henkilöllä on oltava jokin seuraavista asiakirjoista:

  • eurooppalainen sairaanhoitokortti, jossa on maatunnus
  • eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilapäisesti korvaava todistus
  • Pohjoismaiden tai Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen voi todistaa hoito-oikeutensa myös passilla ja selvityksellä kotimaan osoitteesta