Valinnanvapaus

Erikoissairaanhoitoon pääseminen edellyttää lääkärin lähetettä omasta perusterveydenhuollon toimipisteestä, työterveyshuollosta tai yksityiseltä terveysasemalta. Potilas voi valita hoitopaikkansa yhdessä lähettävän lääkärin kanssa ilman alueellisia rajoitteita kaikkien kunnallisten erikoissairaanhoidon toimintayksiköiden joukosta.

Valinnanvapauden pääperiaatteet

  • Hoitava lääkäri tekee päätöksen potilaan lähettämisestä erikoissairaanhoitoon ja arvioi, minkä tasoista hoitoa potilas tarvitsee. Potilas ei voi valita hoidon porrastusta eli esimerkiksi yliopistosairaalatasoista hoitoa, jos hänen sairautensa ei sitä edellytä.
  • Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, potilas voi itse valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön.
  • Potilaalla on mahdollisuuksien rajoissa oikeus valita häntä hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. Myös jatkohoidossa potilas on ohjattava häntä aiemmin hoitaneen lääkärin tai hammaslääkärin hoitoon aina kun se on mahdollista.
  • Jos asiakas valitsee erikoissairaanhoidon hoitopaikan muualta kuin kotikuntansa erikoissairaanhoidosta, Kelan matkakorvaus rajoittuu enimmillään siihen kustannukseen, joka syntyisi matkasta lähimpään yliopistosairaalaan. Korvaus määräytyy samalla perusteella, jos potilas valitsee hoitopaikan toisesta EU-maasta.
  • Vuodesta 2014 alkaen julkisen terveydenhuollon palveluja voivat käyttää myös ne henkilöt, joiden sairaanhoitokustannuksista vastaa toinen EU-valtio. Hoitoon hakeutuvalle henkilölle on turvattava hoitoon pääsy julkiseen terveydenhuoltoon samoin edellytyksin kuin kunnan asukkaille. Hoito annetaan Suomen lainsäädännön ja hoitokäytäntöjen mukaisesti.