Potilaana sairaalassa

Saat hoito- tai tutkimusajan Kuopion yliopistollisen sairaalan lääkärin lähetteellä. KYS varaa ajan ja lähettää kutsukirjeen kotiin. Jos varattu hoitoaika ei sovi sinulle, ilmoita asiasta sairaalaan mahdollisimman pian. Päivystys on tarkoitettu vain kiireellistä apua tarvitseville potilaille.

Yleisiä ohjeita sairaalaan tulevalle

 • Sairaus ja hoidot saattavat heikentää vastustuskykyä, joten infektioiden ennaltaehkäiseminen on tärkeä osa hoitoa. Tehokkain tapa estää tartunnat on potilaiden, henkilökunnan ja omaisten huolellinen käsihygienia. Yleisissä tiloissa ja potilashuoneissa on ohjeita käsihygieniasta sekä mahdollisuus käsien pesuun ja käsihuuhteen käyttöön.
 • KYS on savuton sairaala. Potilastupakointi on sallittu vain erikseen merkityissä tiloissa, ja sairaala toivoo, että potilaat eivät tupakoi hoitojaksonsa aikana. Päihteiden tuonti sairaalaan ja niiden käyttö on kielletty.
 • Tulethan tuoksutta! Toivomme, että vältät voimakkaiden hajusteiden (hajuvedet ja deodorantit yms.) käyttöä sairaalassa asioidessasi. Voimakkaat tuoksut aiheuttavat monille allergisia oireita.

 • Sairaalan henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Potilastietoja ei anneta ilman potilaan lupaa, vaikka kyseessä olisi lähiomainen. Jos potilas ei itse kykene päättämään asioistaan, potilastietoja annetaan lähiomaiselle. Jos potilas ei halua omaisten ja tuttavien tietävän sairaalassaolostaan, asiasta on ilmoitettava etukäteen tai mainittava siitä ilmoittautumisen yhteydessä.

 • Potilaalla on hyvä olla yhteyshenkilö, joka välittää kuulumiset muille läheisille.

Sosiaalitoimen etuustietopalvelu Kelmu

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri, Kuopion yliopistollinen sairaala ja Kansaneläkelaitos (Kela) ovat tehneet sopimuksen sosiaalitoimen etuustietopalvelun (Kelmu) käytöstä. Sen mukaan KYSin sosiaalityöntekijät voivat potilaan luvalla katsoa tietoa Kelan

 • etuuksien vireilläolosta
 • etuuksien ratkaisuista
 • etuuksien maksuista
 • vakuuttamisasioiden vakuutusjaksoista
 • Kelan hallussa olevat työeläkkeiden päätöstiedot

Tiedot luovutetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:n 1 momentin ja 21 §:n sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 a §:n perusteella sairaanhoitopiirille laissa säädettyjen tehtävien toimeenpanoa varten.

Sosiaalityöntekijät informoivat asiasta ja kysyvät potilaan luvan aina ennen tietojen katsomista.

Langaton verkko Puijon sairaalassa

 • KYSin Puijon sairaalassa on käytössä langaton vierasverkko. Verkko on käytettävissä koko sairaalassa, esimerkiksi kokoustiloissa ja auloissa.
 • Verkkoon rekisteröidytään omalla puhelimella. Rekisteröityessä saa tekstiviestinä kirjautumistunnukset, jotka ovat voimassa 24 tuntia. Tekstiviestit toimivat vain kotimaisissa liittymissä.
 • Tarkempia ohjeita rekisteröitymiseen löytyy sairaalan kokoustiloista, kanttiinista ja infosta.