15D-elämänlaatukysely

15D-mittari on Suomessa kehitetty yleinen elämänlaatumittari. Mittari tuottaa tärkeää tietoa potilaan näkökulmasta, kuinka jokin sairaus tai hoito vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja yleiseen elämänlaatuun.

Kyselyyn vastaaminen on tärkeää. Tieto auttaa meitä tunnistamaan potilaiden henkilökohtaiset terveystarpeet ja antaa arvokasta tietoa siitä, kuinka hoito on vaikuttanut terveyteen liittyvään elämänlaatuun.

Potilaan elämänlaatutuloksia voidaan käyttää potilaan hoidon suunnittelussa ja hoitotulosten seurannassa. Tietoa voidaan hyödyntää myös entistä vaikuttavampien hoitomenetelmien kehittämisessä sekä tutkimustoiminnassa.

Kyselyjä on yhteensä 2-5 potilasryhmän tarpeista riippuen. 15D-elämänlaatukysely sisältää 15 kysymystä, yksi kustakin alla luetelluista elämänlaadun ulottuvuuksista.

 • liikuntakyky
 • tavanomaiset toiminnot
 • näkö
 • henkinen toiminta
 • kuulo
 • vaivat ja oireet
 • hengitys
 • masentuneisuus
 • nukkuminen
 • ahdistuneisuus
 • syöminen
 • energisyys
 • puhuminen
 • sukupuolielämä
 • eritystoiminta
 


Kukin kysymys sisältää viisi eri vastausvaihtoehtoa, joista vastaaja valitsee omaa tilannettaan parhaiten kuvaavan vaihtoehdon. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 3-10 minuuttia.

Ensimmäinen kysely tehdään ensikäynnillä tai verkkoasioinnin kautta.

Mittauksien piiriin kuuluville potilaille postitamme kutsukirjeen mukana tiedotteen, jossa kerrotaan tarkemmin kyselyyn vastaamisen yksityiskohdista.

Tavallisesti potilaat vastaavat lähtötasokyselyyn poliklinikalla tai osastolla tablettitietokoneella tai potilaspäätteellä saapuessaan ensimmäistä kertaa hoitoyksikköön. Halutessaan potilas voi täyttää kyselyn myös paperilomakkeella.

Osa potilaista voi vastata kyselyyn KYSin verkkoasioinnin kautta jo ennen hoitoyksikköön saapumista. Kyselyyn vastaaminen on tietoturvallista ja vastauksia käsitellään kaikissa vaiheissa luottamuksellisesti.